Om BNLs møte med departementet

BNL ble invitert sammen med andre aktører i byggenæringen til KMD den 29. november og 4. desember. Tema var hvordan håndtering av sentralgodkjenning og kvalifikasjoner i ansvarlige foretak har utviklet seg på en måte som ikke bidrar til å skape tillit til ordningen.

Les mer

annonse

Sanner svarer med forlenget overgangsperiode

Kommunalministeren tar byggenæringens kritikk mot sentral godkjenning til følge og innfører en forlenget overgangsordning for kvalifikasjonskrav til 2020. Nå vil han få ryddet opp i godkjenningsordningen.

Les mer

– En seier for hjørnesteinsbedriftene

– BNL er glad for at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten og prioritere norske arbeidsplasser, sier BNLs leder Jon Sandnes i en kommentar til budsjettforliket.

Les mer
annonse

Dibks tolkning utfordrer seriøsiteten, mener BNL

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger.
DiBKs nye tolkning av sentral godkjenning går imot regjeringens signaler om behovet for kompetanse i bedrifter som gjør byggearbeider, mener Jon Sandnes adm. dir i Byggenæringens Landsforeninng (BNL).

Les mer
annonse

Dibks kompetanseslipp skaper storm

Frislipp i den sentrale godkjenningen skaper storm. – Det er en skandale og går helt i motsatt retning av alt myndighetene sier om kompetanse og kvalitet, kommenterer Byggmesterforbundet og Byggenæringens Landsforening.

Les mer

Synd at A-krimsentrene ikke styrkes

Statsbudsjettet: – Regjeringen styrker ikke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og øke inntektene, likevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre, beklager BNL.

Les mer
}