– Å få på plass ny lovgivning om bærekraftige produkter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få fart på den sirkulære økonomien i Norge, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. (Foto: Martin Lerberg Fossum)

Vedtok ny lov om bærekraftige produkter

Den nye loven skal bidra til at produkter kan vare lengre, kunne repareres lettere og skape mindre avfall. – Det er bra for miljøet og norske forbrukere, sier klima- og miljøministeren.

– Den dystre bakgrunnen er at økonomien vår er innrettet på et for høyt forbruk av ressurser som er tilgjengelige i verden. Verden samlet sett forbruker ressurser som om vi hadde tre kloder til disposisjon. Denne trenden må snus. Dette alvoret ble også nylig grundig understreket av FNs ressurspanel, i rapporten Global Resources Outlook 2024, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ny lov om sirkulær økonomi vedtatt

Regjeringens forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder ble i forrige uke vedtatt av Stortinget. Loven ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og loven trer i kraft 1. juli. Med dette har vi fått et helt nytt grunnlag for å stille krav til bærekraftige produkter i norsk lovgivning.

– Å få på plass ny lovgivning om bærekraftige produkter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få fart på den sirkulære økonomien i Norge. Dette sto derfor øverst på listen i handlingsplanen for sirkulær økonomi 2024–2025, og i dag har vi nådd denne viktige milepælen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den nye loven gir myndighetene hjemmel til å stille krav til at produksjon og forbruk av produkter i hele livsløpet, og i et globalt perspektiv, utnytter ressurser bedre og blir mer bærekraftig i alle ledd. Produktene skal blant annet vare lengre, kunne repareres lettere og skape mindre avfall. Det er bra for norske forbrukere, som får bedre produkter på markedet. Det er også bra for norsk næringsliv som kan levere på høye bærekraftsstandarder.

Skal redusere klima- og miljøfotavtrykk

Formålet med miljølovgivningen har til nå først og fremst vært å redusere helse- og miljøskadelige samfunnsaktiviteter og produkter. Denne lovgivningen vil fortsatt gjelde, men suppleres nå med den nye loven som fokuserer på å fremme positive bærekraftsegenskaper ved produkter.

Loven gir grunnlag for å kreve at produkter skal være designet for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den hjemler også forskrifter med krav til bærekraft i hele livsløpet til produkter som har særlig stor betydning for denne omstillingen. Dette gjelder batterier, kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler og elektriske og elektroniske produkter.

De nye kravene til produktene vil være felles for land i EU/EØS slik at næringslivet møter de samme rammebetingelsene. Ved å innføre denne type lovgivning er Norge med på å redusere Europas globale klima- og miljøfotavtrykk. Samtidig får vi drahjelp i vår egen grønne omstilling og realisering av lavutslippssamfunnet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *