– Vi trenger mer fornybar energi, mer nett og mer energieffektivisering, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). (Foto: TrønderEnergi)

Vil ikke skattlegge lokal energiproduksjon på egen bolig

Etter dagens regler er inntekt fra salg av egenprodusert strøm skattepliktig inntekt, men regjeringen ønsker å skjerme husholdningene fra dette.

Finansdepartementet har derfor sendt på høring forslag til særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra anlegg for produksjon av fornybar energi tilknyttet egen bolig eller fritidsbolig der det foreslås at kun inntekter over 10 000 kroner vil bli skattlagt.

Stort bunnfradrag

Et bunnfradrag på 10 000 kr vil i praksis bety at de fleste som selger overskuddsstrøm fra fornybar energiproduksjon tilknyttet egen bolig ikke vil skattlegges for det, siden det ofte vil være relativt beskjedne inntekter fra salg av overskuddsstrøm.

Finansministeren har tidligere varslet at skatteplikt for salg av overskuddstrøm fra private boliger skal utredes nærmere. Forslaget innebærer derfor at for inntekt fra produksjonsanlegg som har til hovedformål å forsyne egen bolig eller fritidsbolig med strøm, innføres det en beløpsgrense på 10 000 kroner før skatteplikt inntrer. For de som produserer strøm som gir skattepliktig inntekt over beløpsgrensen, foreslås det et såkalt sjablongfradrag, som innebærer at kun 85 prosent av inntekten regnes som skattepliktig inntekt. Regjeringen mener dette vil skjerme husholdningene på en god og rimelig måte.

– Det er bra at private boligeiere kan redusere strømregningen sin ved å installere for eksempel solceller. At de da sender denne strømmen ut på nettet til andre når det er overskudd, er positivt både i et samfunnsperspektiv og for den enkelte strømkunde. Forslaget sikrer at reglene for skattlegging av strøminntekter fra egen bolig og egen fritidsbolig er enkle, praktiske og rimelige, sier finansministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Vi trenger mer fornybar energi, mer nett og mer energieffektivisering, og det underbygges også av politikken regjeringen fører. Derfor vil ikke regjeringen skattlegge lokal energiproduksjon som er tilknyttet egen bolig eller fritidsbolig. Det mener vi at vi oppnår med foreslåtte regler, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Det foreslås at endringene i skatteloven skal ha virkning fra og med inntekståret 2024, mens foreslåtte endringer i skatteforvaltningsloven (rapporteringsplikt for kraftleverandører), trer i kraft med virkning fra inntektsåret 2025.

Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 14. august 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *