Småhusplanen omfatter rundt 29 000 eiendommer og cirka 40 000 boenheter i Oslo. (Foto: Byggmesteren)

Fjerner veilederen til Oslos småhusplan

– Veilederen til småhusplanen gir ikke uttrykk for en korrekt tolkning og praktisering av terrenginngrep, sier Plan- og bygningsetaten.

Veilederen fjernes fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert at deler av veilederen ikke lenger gir korrekte retningslinjer, skriver etaten på sine nettsider.

Skulle gi raskere saksbehandling

Veilederen til småhusplanen (S-4220) ble utarbeidet av Plan- og bygningsetaten for å gi utbyggere faglig veiledning om hvordan de ulike bestemmelsene i reguleringsplanen skal forstås og praktiseres. Hensikten med veilederen var å bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling ved å konkretisere de skjønnstemaene som angis i bestemmelsene.

Veilederen ble sist revidert i mai 2019 og innholdet var basert på en tolkning av reguleringsplanen sett i lys av uttalelser fra overordnede myndigheter og gjeldende praksis.

Skal vurdere planbestemmelsene

– På bakgrunn av uttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken ser Plan- og bygningsetaten at deler av det som står i veilederen til småhusplanen (S-4220) fra 2019 ikke gir uttrykk for en korrekt tolkning av planen. Dette gjelder særlig tolkningen og praktiseringen av S-4220 § 6.5 om terrenginngrep, uttaler etaten og legger til:

– For at det ikke skal gis feil informasjon til de som skal forholde seg til småhusplanen, velger vi å fjerne veilederen fra 2019 fra nettsidene våre. Vi vil gå gjennom reguleringsplanen og føringene fra Statsforvalteren i april i år for å sikre at vi praktiserer planbestemmelsene riktig. Vi vil vurdere å revidere og gi ut en ny veileder etter at dette arbeidet er utført.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *