DIISOCYONATER: Kjemikaliet brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. (Foto: Colourbox, Arbeidstilsynet)

Nye krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført sin opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres, varsler Arbeidstilsynet.

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes i din virksomhet.

Hvem gjelder kravet for?

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må fra august 2023 kunne dokumentere

 • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
 • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
 • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Med bruk menes enhver form for

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Under punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) finner du mer informasjon om bruk og bruksområder.

Se spørsmål og svar om kravet til opplæring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *