Fullt på årets første kurs hos Byggmesterskolen i Oslo. (Foto: Byggmesteren)

Blir energirådgiver og bedre på eksisterende bygg

På todagers kurset til Byggmesterskolen blir håndverkere godkjente energirådgivere og lærer siste nytt om tekniske krav, unntaksbestemmelser og energiberegning.

Arbeider på eksisterende bygg er hovedmarkedet for de fleste byggmesterbedrifter. Og behovet for håndverkere som kan rehabilitering og energisparing er stort og voksende, sier fagsjefene Nils Jørgen Brodin og Jens-Morten Søreide i Byggmesterforbundet.

Les også: Nye regler for arbeid på boliger og bygg fra årsskiftet (+)

Energirådgivning er veldig i vinden

En av kursdeltakerne er fagtekniker og daglig leder Thomas Støle Fidje i Audna Bygg.

– Vi får mange spørsmål om etterisolering og løsninger. Men som regel er svaret mer komplisert enn kunden tror. De vil fikse trekken i en vegg, mens det er hele huset som taper varmen, sier Støle Fidje som kjørte fra Lindesnes for å følge kurset til Byggmesterforbundet.

– Det er første gang jeg deltar på kurs hos Byggmesterskolen og det er helt klart verdt turen. Eksisterende bygg er en stor del av arbeidsdagen vår og da må vi følge med, sier daglig leder i Audna Bygg. (Foto: Byggmesteren)

Audna Bygg utfører rehabiliteringer, ombygginger, tilbygg og nybygg. Det siste året har kundene blitt mer opptatt av å spare på strømmen.

– Du ser ofte at det er et etterslep i markedet vårt. Folk vil mye, men tar seg god tid. Det er ikke som under korona, der alle plutselig skulle pusse opp badet. Det var raske tiltak, men skal du bygge om huset, montere solcellepanel på taket eller etterisolere så tar det lengre tid å komme fram til bestillingen, forklarer Støle Fidje.

At han nå er godkjent energirådgiver av Enova kan få flere kunder til å bestemme seg.

– Jeg synes det blir interessant å lage energirapporter. Da kan vi vise kundene hva de får ut av løsninger. Dokumentasjonen er også viktig for lån og søknader om tilskudd, sier daglig leder i Audna Bygg.

Lærer om viktige valg og unntak

Fagsjef Jens-Morten Søreide mener at Byggmesterforbundets kurs treffer godt i dagens marked.

– Nå som nybygging faller litt, er det mange som vil pusse opp huset for å senke energibruken. Andre vil rette opp skader eller modernisere bygget sitt. Vi ser på hvordan bygget skal vurderes slik at løsningen som velges er både teknisk og økonomisk forsvarlig. Du har jo plikt til å gi råd om riktig valg og fraråde kunden om det ønskes tiltak som ikke er innafor, sier Søreide.

– Arbeider på eksisterende bygg er ikke blitt enklere, men med den nye unntaksbestemmelsen har myndighetene ihvertfall gitt kommunene større rom for tolkning av regelverket. Det kan gjøre det lettere for kommunen å godkjenne unntak enn tidligere, sier fagsjef Jens-Morten Søreide som ønsker seg en enkel teknisk forskrift for arbeid på eksisterende bygg. (Foto: Byggmesteren)

Fra 1. januar trådte en ny unntaksbestemmelse i kraft der ansvarlig søker kan be kommunen om unntak fra tekniske krav.

– På kurset gjennomgår vi de gode begrunnelsene for å få unntak i henhold til dagens regelverk. Hva som er normal oppgradering av et bygg og fornuftige rammer for løsninger, forklarer fagsjefen.

Målet er å få flere til å søke om unntak fra regelverket, i stedet for å søke om dispensasjon.

– Dispensasjonssøknader bommer ofte og avvises av kommunen. Før måtte du be om unntak på grunn av «uforholdsmessige kostnader» for å oppfylle tekniske krav. Som at du må etterisolere et hus enormt mye og likevel ikke vil oppnå tetthetskravet, siden resten av konstruksjonen ikke kan oppgraderes. Nå har kommunene fått et større tolkningsrom av myndighetene, men det er fortsatt usikkert hvordan den enkelte saksbehandler bruker skjønnet sitt og behandler din søknad, sier Søreide.

– Arbeider på eksisterende bygg er komplisert. Vi bruker en halv dag på paragrafer og regelverket. Så ser vi på valg av metoder for å oppfylle regelverket. Det handler om ventilasjon, damptrykk og etterisolasjon, sier fagsjefene på Byggmesterskolen. (Foto: Byggmesteren)

Fagsjefene er glade for at kurset kvalifiserer deltakerne som godkjente energirådgivere av Enova.

– Det er fortsatt for få energirådgivere og stor pågang fra kundene. En av kursdeltakerne sa at de nå får så mange henvendelser om energisparing at de bare får fulgt opp halvparten, sier fagsjef Jens-Morten Søreide.

 

Fakta: Arbeider på eksisterende bygg

Byggmesterforbundets organiserer sin kursvirksomhet gjennom Byggmesterskolen.

Neste kurs holdes i Stavanger 21 og 22. februar og passer for alle som utfører og/eller prosjekterer tiltak på eksisterende bygg.

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke regler som gjelder ved tiltak på eksisterende bygg, gjøre gode vurderinger, velge og informere om riktige løsninger og produktvalg. Byggmestere som har gjennomført kurset kan registrere seg i Enovas register over godkjente energirådgivere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *