(Illustrasjonsfoto: Mycoteam)

Fuktmåling: Tre kritiske tidspunkter

– Det er tre kritiske tidspunkter for fuktmåling i trekonstruksjoner, og den viktigste skal skje før konstruksjonen lukkes, forklarer Mari Sand Austigard, seniorrådgiver i Mycoteam as.

Hun refererer til standarden NS 3512 «Måling av fukt i trekonstruksjoner». Standarden gir veiledning om hvordan målingen skal gjøres og om hvilke måleapparater som skal brukes.

Mari Sand Austigard er seniorrådgiver i Mycoteam. (Foto: Mycoteam)

– Første fuktmåling skal skje når materialer, elementer og moduler blir mottatt på byggeplassen, forklarer Sand Austigard.

– Dette er viktig om elementer og moduler har vært fraktet på åpen bil, og det har vist seg at det er spesielt viktig å måle på importerte moduler. Trelastleverandørene har oftest kontroll på fukten og har emballert materialene slik at de ikke skal bli fuktpåvirket.

(Denne artikkelen ble først publisert i september 2017)

Les også: Fukt: Må legge om 6.000 m2 gulv

Krav i TEK-veiledning

– Den neste målingen er en oppfølging og skal gjennomføres om materialer er utsatt for regn eller annen fukt underveis. Den siste og viktigste er målingen før konstruksjonen skal isoleres og lukkes. Kravet er oppgitt i veiledningen til TEK, og er maks 20 vektprosent fuktinnhold i vanlige konstruksjoner, mens den maks skal være 15 vektprosent i konstruksjoner som tørker saktere, som vegg under terreng og tilfarergulv.

 

Måle nede i treverket

Standarden fastsetter også at fuktmålingen skal skje med hammerelektrode som skal bankes inn til 0,5 cm fra fuktig flate. Det vil si at elektrodene skal være minst 43 mm lange om man måler i svill som er 48 mm. Dessuten skal de være isolerte.

Målerne bør også ha innstilling for ulike treslag fordi ledeevnen varierer. Måler man i gran med en måler som er innstilt på furu, gir det feil utslag på to vektprosent. Det er store utslag innenfor kravet på 20 vektprosent, understreker Sand Austigard.

 

Mer komplisert betongmåling

– Måling i trekonstruksjoner kan de fleste klare om de har fått opplæring i riktig bruk. Måling i betong, er vanskeligere og krever at det er gjennomført kurs på forhånd, fortsetter Sand Austigard.

– Måling i betong skal skje etter bestemte prosedyrer i tre omganger med et bestemt antall timers mellomrom. Første omgang er boring i betongen, så følger montering av sensorene og til sist avlese sensorene. Hvor mange målepunkter det skal være, og hvor de skal ligge, er angitt i standarden.

 

To standarder for fuktmåling

De to standardene NS 3511 og NS 3512 gir veiledning innenfor fuktmåling, målemetoder og måleapparat, skriver Standard Norge og fortsetter:

NS 3511 «Måling av relativ fuktighet (RF) i betong» fastsetter en metode for måling av relativ fuktighet (RF) i borehull i betongkonstruksjoner. Metoden retter seg inn mot RF-måling i nystøpt betong i forbindelse med uttørkingsprosessen før legging av overflatebelegg, det vil si den siste kontrollmålingen før belegget legges.

NS 3512 «Måling av fukt i trekonstruksjoner» beskriver en metode for måling av fukt i tre i byggefasen for å hindre innbygging av skadelig fukt som kan føre til vekst av mugg- og råtesopp. Standarden gjelder måling i konstruksjoner der heltre og sammensatte produkter med heltre inngår.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *