Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Nå får du mer i kjøregodtgjørelse på jobb

Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben.

Mandag denne uken ble Staten enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2023. For bruk av egen bil i jobbsammenheng økes statens satser for kilometergodtgjørelse med 45 øre, fra kr 4,03 til kr 4,48.

– For norske arbeidsgivere betyr dette en betydelig økning i reiseutgiftene, samtidig som det påløper 14,1% (i sentrale strøk) arbeidsgiveravgift på toppen av dette, forklarer Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Største økning på 15 år

For arbeidstakere betyr det at de får den største økningen i kilometergodtgjørelsen på 15 år.

– Samtidig vil denne økte satsen fortsatt ikke være stor nok til å dekke den reelle merutgiften ved å bruke egen bil i tjeneste. Både NAF og Opplysningsrådet for veitrafikken har tidligere ment at den har for lav, og at norske arbeidstakere taper på å stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver, sier Øren.

Utviklingen til kilometersatsen siden 2008. (Illustrasjon: Simployer)

Diettgodtgjørelsen økes også

I 2023 økes også satsen for diettgodtgjørelse betraktelig, med hele 5,7% til kr 872.

Dette er den største økningen siden 2012, men følger ikke helt konsumprisindeksen på matvarer som er på 13,1% det siste året.

Skattemyndighetene den store vinneren?

Det er ikke bare norske arbeidstakere som nå vil få mer utbetalt. Endringene som nå kommer vil også gjøre at skattemyndighetene får økte inntekter. Det har noe med innretningen av reisesatser å gjøre.

Øren forklarer hvordan dette henger sammen:

– Det er nemlig slik at Skatteetaten har sine egne satser, også kalt forskuddssatser. Disse satsene kan man utbetale uten å trekke skatt eller beregne arbeidsgiveravgift. Men siden disse satsene er lavere enn statens satser vil det bli et skatte- og avgiftspliktig overskudd.

Den skattefrie kilometersatsen holdes uendret på kr 3,50 også i 2023, mens diettsatsen øker fra kr 617 til kr 634. Dette betyr at det blir skatt og avgift på hele økningen i kilometergodtgjørelse, mens den skattepliktige delen på diett øker med 14,4% fra kr 208 til kr 234.

Med en økning i kilometergodtgjørelse på ca. en halv milliard betyr dette en økt inntekt for staten på kr 230 millioner i skatt og kr 70 millioner i arbeidsgiveravgift.

– En økning i skattepliktig diett på 14,4% vil bety mange titalls millioner i økte inntekter, men det er litt verre å anslå med sikkerhet akkurat hvor mye, siden vi kun har tall på reiser med skattefri diett, ikke skattepliktig, sier Øren.

Uansett kan det slås fast at det gir klingende mynt i statskassa når statens satser øker mer enn de skattefrie satsene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *