(Illustrasjonsfoto: Enova)

Bare 17 av 63 kommuneboliger får Enova-støtte

En ny støtteordning på 102 millioner kroner til etterisolering av kommunale utleieboliger, er altfor liten til å dekke behovet. Bare 17 av 63 søkere får innvilget søknaden.

– Norske kommuner viste stor interesse for støttetilbudet da det ble lansert tidligere i høst, skriver Enova i en pressemelding.

Tildelingen var satt opp som en konkurranse, så det var prosjektene som kunne levere flest kilowatt timer per støttekrone, som ble rangert øverst. I alt 63 ulike prosjekt i 17 kommuner får støtte.

– Det er stort potensial for energitiltak i boligmassen og vi synes det er positivt at dette tilbudet treffer kommunene så bra. Nå er det opp til kommunene å gjennomføre disse tiltakene innen 2025, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i pressemeldingen.

Del av budsjettforlik

Midlene til støtten kommer fra budsjettforliket mellom Regjeringen og SV i november 2021. Da ble bevilgningen til Enova økt blant annet med 100 millioner kroner som skulle gå til energitiltak i husholdninger. Kommunen kunne søke på i alt ni tiltak, som for eksempel solceller, væske – vann varmepumpe og etterisolering av yttervegger.

Ny støtteordning neste år

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å bevilge 333,5 millioner kroner til en ny støtteordning for energitiltak. Ordningen er foreslått å omfatte energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

– Husbanken vil samarbeide med Enova for å komme fram til en liste med energitiltak som kommunene kan søke om tilskudd til. Vi vil så snart det er mulig informere kommunene om hvordan de søker og kriterier for å få tilskudd, sier Osmund Kaldheim, administrerende direktør i Husbanken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *