ZEB-laboratoriet i Trondheim er tildelt Statens pris for byggkvalitet 2022. (Foto M. C. Herzog, Visualis images)

Forsøksbygg får Statens pris for byggkvalitet

ZEB-laboratoriet i Trondheim får Statens pris for byggkvalitet i år.  – Det kan hjelpe oss med det grønne skiftet, mener juryen

Tema for årets pris var klimatilpasning. Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger, men global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle enda større påkjenninger, skriver SINTEF i en pressemelding.

– Som navnet sier, er ZEB-laboratoriet et laboratorium for å utvikle nullutslippsbygg. I tillegg er det et laboratorium for å utvikle og prøve ut løsninger som gjør våre bygg og omgivelser mer robuste for et klima i endring, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF i pressemeldingen.

Fakta om ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et nasjonalt forskningslaboratorium, ledet av NTNU og SINTEF. Svært effektive regntette og luftede solceller erstatter tradisjonell taktekning, og byggets design tilpasser seg vind og vær. Et dekke med fuger som drenerer overvann (permabelt dekke), to regnbed og øvrig grønt areal, gir en lokal fordrøyning av vannet i tillegg til et magasin. Løsningene for klimatilpasning brukes i forskning.

For å nå et lavt klimagassutslipp, er det jobbet systematisk med å redusere utslippene i byggets samlede livssyklus, fra oppbygging, i driftsfasen og når bygget skal avhendes. Bygget er et eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk.

Byggherre: NTNU og SINTEF
Arkitekt: LINK Arkitektur
Entreprenør: Veidekke ASA
Finansiering: Forskningsrådet, Enova, NTNU og SINTEF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *