Får du en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig, så skal det betales skatt av denne fordelen. (Illustrasjonsfoto: Cramo)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Får lærlinger skattesmell av 39 kroner per dag?

Fordelen ved å bo på brakke er i skattereglene satt til 39 kroner per dag. Satsen er et gunstig unntak fra regelen om markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med egen bolig, skriver juridisk direktør Harald Johannessen i Skatteetaten.

I Dagens Næringsliv 19. september skriver advokat Herdis Helle at pendlerboligsakene vil «ramme langt flere enn toppolitikerne». Hun advarer mot at lærlinger på byggeplass risikerer «skattesmell» av fordelen ved å bo gratis på arbeidsgivers brakkerigg.

Reglene for skattlegging av en lærlings opphold på brakke betalt av arbeidsgiver er klare. Økonomiske fordeler du får gjennom arbeidsforhold, er i utgangspunktet skattepliktige. Det gjelder kontante ytelser som lønn og naturalytelser som for eksempel fri bolig fra arbeidsgiver. Hensikten er å sikre at vesentlige deler av lønnen ikke skal mottas i form av naturalytelser som det ikke skattes av.

Den økonomiske fordelen ved å bo på brakke (eget eller delt rom) er i skattereglene satt til 39 kroner per dag (lenke). Satsen er et gunstig unntak fra regelen om verdsettelse av fordelen til markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med for eksempel hva det ville kostet å betale for egen bolig eller hybel på arbeidsstedet.

Når arbeidsgiver sørger for bolig, slipper arbeidstageren denne kostnaden selv.

Pendlerboligreglene er et særskilt unntak fra hovedregelen om at alle økonomiske fordeler skattlegges. Pendlerboligreglene bygger på at alle betaler for egen privat bolig, på et eller annet vis, og at dette er en privat kostnad.

Det er først når du på grunn av arbeidet må ha en ekstra bolig på arbeidsstedet, at staten gjennom skattereglene subsidierer deler av kostnadene til ekstra bolig. Pendlerboligen anses da å utgjøre en merkostnad fordi det er en kostnad som kommer i tillegg til en privat kostnad til bolig.

En lærling regnes som arbeidstager og mottar normalt en moderat lønn for arbeidet. Til sammenligning vil en elev som må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole, normalt ikke ha noen lønn, men må også betale for et sted å bo ved skolen. Studenter må også sørge for egen bolig på studiestedet.

Behovet for bostøtte i forbindelse med utdannelse ivaretas av regler forvaltet av Statens lånekasse, og ikke gjennom skattereglene.

Pendlerboligsakene kan fremstå som kompliserte. Det kan være krevende å få oversikt over alle detaljene i skattereglene om pendling. Grensetilfeller kan også oppstå. Det betyr likevel ikke at regelverket eller de prinsipper regelverket bygger på er uklare.

For hovedprinsippene i pendlerregelverket er like for alle skattytere og enkle å forstå: Får du en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig, så skal det betales skatt av denne fordelen. Og skal du slippe å betale skatt av en slik fordel, så må du oppfylle vilkårene for dette.

Pendlerboligsakene rokker ikke ved disse hovedprinsippene. Dermed vil ikke disse sakene påvirke andre pendlere, så lenge de har fulgt regelverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *