Fra neste år skal staten bare kjøpe utslippsfrie varebiler, foreslår samferdselsministeren.

Bare utslippsfrie biler til staten fra neste år

Samferdselsministeren vil bidra til lavere utslipp fra veitransport, og foreslår at alle nye tunge varebiler skal være utslippsfrie fra årsskiftet.

Samferdelsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). (Foto: Samferdselseadpartementet)

Nullutslippskravet ble innført for personbiler fra i år. Nå vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård innføre det også for tunge varebiler som skal gå i offentlig tjeneste.

Det er del av forslag til endringer i «forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport» som høringen Statens vegvesen nå har sendt på høring.

– Noe av det vi må gjøre for å nå klimamålene i Parisavtalen, er å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran, forklarer Nygård i en pressemelding.

Ser ladebehovet

Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023, sammen med en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift. Blant annet foreslås det en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene, for eksempel hvis tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *