Know Your Rights ble lansert høsten 2020. Hovedmålgruppen var arbeidstakere i Norge fra Estland, Litauen, Bulgaria og Romania. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Arbeidstilsynets kampanje «Know Your Rights» informert 350 000 utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot å bli utnyttet i det norske arbeidslivet.

Etter å ha blitt nådd med informasjon på eget språk fra Arbeidstilsynet ønsker mange å gjøre noe med egen arbeidssituasjon, sier direktoratet.

Les også: Utenlandske arbeidere er ikke på salg

Nådde fram til flere

– Onsdag denne uken markerte vi avslutningen av kampanjen, men det betyr ikke at vi slutter å jobbe for ulike grupper av utenlandske arbeidstakere og bidra til at de blir mindre sårbare for utnytting i arbeidslivet, sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

En spørreundersøkelse i målgruppen viser at en tredjedel avdekket brudd i egne arbeidsforhold etter at de hadde lest informasjonen på kampanjenettsida. Av disse svarer hele 66 prosent at de enten har eller planlegger å gjøre noe for å bedre sin situasjon. Dette vil vi følge opp med videre undersøkelser, skriver Arbeidstilsynet.

Torgeir Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

–Vi ser at kunnskap gir makt og at godt informerte arbeidstakere er mindre sårbare for å bli utnyttet. Det er krevende å nå enkelte grupper av utenlandske arbeidstakere med informasjon om hvilke rettigheter og plikter de faktisk har i norsk arbeidsliv. Med denne kampanjen ser vi at vi har knekt noen viktige koder og faktisk nådd frem. Skal vi komme useriøsitet og kriminalitet blant arbeidsgivere til livs må vi jobbe på mange måter. Å styrke arbeidstakerne er en av disse, sier Moholt.

Avdekket forhold på egen arbeidsplass

Da kampanjen ble lansert i 2020 var målet å gi rumenske, litauiske, estiske og bulgarske arbeidstakere tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter i det norske arbeidslivet. Kampanjens hovedbudskap var at du kan ha krav på minstelønn dersom du jobber i bransjer hvor dette er innført, at det er lovpålagte grenser for hvor lange dager du kan jobbe, at du har rett til overtidsbetaling, og at du har krav på en lovlig arbeidskontrakt som blant annet sier hvor du skal jobbe, hva du får utbetalt og hva du skal jobbe med. Kampanjen bygger på omfattende innsiktsarbeid i målgruppene.

Noen viktige suksesskriterier ble identifisert: Informasjon på eget språk i kanaler man allerede bruker og med tema som fanger oppmerksomheten og virkelig angår målgruppen direkte

– I evalueringen av kampanjen kom det fram at flere i målgruppen har avdekket forhold på egen arbeidsplass som bryter med lover og regelverk. De har også funnet informasjon om hva de kan gjøre videre og hvor de kan søke hjelp og råd. Ofte har de et sterkt avhengighetsforhold til sin arbeidsgiver, både på grunn av språkbarrierer, at de ikke kjenner regelverket og fordi de ikke vil miste inntekt, så det er mange ting som gjør det vanskelig å bedre egen situasjon uten støtte, sier Moholt.

Fortsetter arbeidet mot a-krim

Kampanjen har vært finansiert med EØS-midler og er gjennomført i samarbeid med arbeidstilsynene i Estland, Litauen, Bulgaria og Romania. Det var i utgangspunktet myntet på arbeidstakere fra disse landene, men ble etter hvert utvidet til å også nå polske og ukrainske arbeidstakere i Norge.

– Selv om denne kampanjen offisielt er over vil vi videreføre sentrale elementer i vårt veiledningsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere, blant annet skal vi beholde og videreutvikle nettsiden knowyourrighs.no. Det er viktig at Arbeidstilsynet fortsetter å være til stede i de kanalene de utenlandske arbeidstakerne bruker og at vi synlige og tilgjengelige.

– Vi må angripe problematikken med arbeidslivkriminalitet fra flere kanter. Både strupe tilgang til oppdrag og kunder, informere arbeidstakere, drive kontroll og sanksjonere, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *