(Illustrasjonsfoto: P. B. Lotherington)

Rekordhøye tømmerpriser i andre kvartal

– Snittprisen på alt tømmer som ble solgt i andre kvartal, endte på 501 kroner pr kubikkmeter. Det er den høyeste prisen som er registrert i ett kvartal, sier Glommen Mjøsen Skog.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor var prisøkningen på 16 prosent, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I alt ble det hogd nærmere 3 millioner kubikkmeter tømmer for salg mellom april og juni i år, omtrent det samme volumet som tilsvarende kvartal i fjor.

Sagtømmerprisen økte mest

Sagtømmerprisen for gran og furu var henholdsvis 21 og 18 prosent høyere i andre kvartal i år enn tilsvarende kvartal året før. I gjennomsnitt fikk skogeierne 653 kroner kubikken for sagtømmer av gran og 632 kroner kubikken for furu.

I alt ble det eksportert 1,17 millioner kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2022. Det er 160 000 kubikkmeter mer enn i tilsvarende kvartal året før. Det var en økning for både sagtømmer og massevirke av bartrær, mens eksporten av massevirke av lauvtrær ble nesten halvert. Det siste skyldes trolig stor etterspørsel etter bjørkevirke til vedproduksjon.

Prisøkning for massevirke

Lagrene av massevirke har minket jevnt dette året. Det har resultert i solid etterspørsel fra treforedlingsindustrien med tilhørende prisoppgang. Prisen for massevirke av gran var 8 prosent høyere, mens massevirke av furu økte med 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Årsakene er prisøkningen er mange, men de solide sagtømmerprisene, som har resultert i avvirkning med rekordhøy sagtømmerandel, er én viktig faktor, i tillegg til importstopp av massevirke fra Russland.

Prisnivået på massevirke gir godt grunnlag for tynning og slutthogst av skog med høy massevirkeandel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *