Utviklingssjef Truls Kronberg i Boligpartner. (Arkivfoto)

Lillestrøm og Oslo i samme saksbehandlingsklasse

Storkommunen Lillestrøm er like sein i saksbehandlingen som Oslo, konstaterer fortvilte boligutbyggere.

Boligpartner Trehusene er en av utbyggerne. De har investert 100 millioner kroner i infrastruktur i et boligfelt i Sørumsand som nå er en del av storkommunen Lillestrøm, men måtte vente i åtte måneder på kommunal saksbehandling, forteller Romerikes Blad.

Da avisa tok opp saken med kommunalsjefen for by- og stedsutvikling, kom svaret.

– En tilfeldighet at svarbrevene var klare, forsikrer kommunalsjef Kari Ovesen Haugland.

Utviklingssjef Truls Kronberg i Boligpartner sier til avisa at de ba om forhåndskonferanse før påske i fjor, uten å få svar, og at de så valgte å sende rammesøknad i juni samme år.

I desember fikk de svar med beskjed om en mangel.

Bygger raskere enn saksbehandlingen

Det aktuelle boligområdet har Boligpartner Trehusene selv regulert og investert 100 millioner kroner til offentlig infrastruktur i.

– Det er et paradoks at det tar lengre tid med den kommunale saksbehandlingen enn det vil ta å bygge dette prosjektet, sier Knut Moe, daglig leder i Boligpartner Trehusene til Romerikes Blad.

Les også: Boligpartner går i høyden

Stor saksbehandlingsbyrde

Kommunalsjefen for by- og stedsutvikling sier til avisa at saksbehandlerne har altfor mange saker å behandle. De har nylig ansatt 13 flere til saksbehandlingen, og søker etter enda fem personer. Men det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte folk nå, fastslår hun.

 

Langt nede i kommunekåring

I en kåring av landets mest boligvennlige kommuner som ble arrangert av Norske Boligbyggelags Landsforbund, havnet Lillestrøm på en 15. plass blant de 20 største kommunene i saksbehandlingstid og på 13. plass i medgått tid fra oppstartsmøte til endelig vedtak for private planforslag.

At den samme kommunen likevel toppet kåringen med flest innvilgede byggesøknader, kan nok være vanskelig å forstå.

Boligvennlig-kåringen er basert på statistikk for 2020.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.