Folkehelseintiituttets forskning på skjeggkre har bidratt til nedgangen i registrerte tilfeller. (Foto: FHI)

Endelig blir skjeggkreene feid ut

Skjeggkreene som var en mare for noen år siden, er på vei ut av husene igjen. Nye metoder sørger for det.

For første gang siden 2103, var det i fjor en reduksjon i antall skjeggkrebekjempelser. – Til glede for mange boligeiere, vil reduksjonen sannsynligvis fortsette i kommende år, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.

Det er tall fra Folkehelseinstituttet som viser trenden. Skjeggkre-bekjempelsene er redusert med 14 prosent til vel 6 400 tilfeller.

Les også: Skjeggkre foretrekker nye hus

Reduksjonen forklares med forskning og nye metoder for å bli kvitt uvesenet. Hva metodene går ut på, er ikke nevnt i pressemeldingen.
Tidligere artikler om problemet anbefaler renhold, støvsuging og bruk av giftig åte. Det siste kan bare profesjonelle gjøre.

Les også: Huseiernes råd om skjeggkrebekjempelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.