Marius Veme møter Synne Valler fra Veidekke på BIM-seminaret. (Foto: Lasse Kristensen)

Studenter og entreprenører møtes på BIM-seminar

Fagskolen Oslo`s BIM-seminar fikk huset fullt av teknologiinteresserte studenter fra hele Østlandsområdet og 20 bedrifter som ville møte dem.

-Deilig å treffe folk igjen, sier Synne Valler som representerer Veidekke på Fagtorget.

Les også: Unge håndverkere satser på BIM og bærekraft

Tømrer og BIM-tekniker

Rundt 20 bedrifter viser seg fram for fagskole- og ingeniørstudenter. Arkitektstudentene glimrer med sitt fravær.

– Er ikke arkitektstudentene interessert i teknologi? undrer Synne.

Fagskolen Oslo har tradisjon i å avholde årlige seminarer om Bygnings Informasjons Modellering – BIM. Omtrent 200 studenter fra fagskoler, Oslo Met og NTNU fulgte med enten fysisk eller via streaming. I tillegg deltok entreprenører, konsulenter, rådgivere og programleverandører på et eget fagtorg for å presentere sitt BIM-arbeid.

Fortell litt om deg selv og hva du jobber med

– Synne Valler, BIM-tekniker i Veidekke entreprenør. Har svennebrev som tømrer, fagskoleingeniør bygg og BIM-Konstruksjon ved Fagskolen i Oslo.

De fleste BIM-teknikerne i Veidekke sitter som oftest ute på byggeplasskontoret. Dermed får man et eget eierskap til prosjektet, og en ganske variert arbeidsdag. Jeg er for tiden ute på et stort prosjekt der hovedfokus er papirfri digital byggeplass.

– Riktig bruk av BIM kan bedre effektiviteten i byggeprosessen og minske svinn. På den måten bidrar BIM direkte til det grønne skiftet, sier Synne Valler. (Foto: Ingolf Sundfør)

Hva lærte du på BIM-teknikeren som ble spesielt nyttig i Veidekke?

– På Fagskolen Oslo var vi innom mange ulike og relevante programmer og metoder som er veldig nyttig i arbeidslivet. Ikke minst lærte vi metodikk for å kjapt å lære seg nye programmer, helt utrolig nyttig, smiler Synne.

– Spesielt Solibri benyttes mye til modellkontroll, og mengdeuttak i alle faser fra anbud til underlag for bestilling av materialer fra leverandører. Et godt eksempel på dette er generering av bøyelister for armering.

– Kunnskap om Excel er også uvurderlig ved behandling av store mengder data, konkluderer Synne.

Hva tenker du om digitalisering av byggebransjen?

– Mer komplekse bygg krever et arbeidsunderlag som gir mulighet for å raskere få oversikt over et bygg, og kunne gjøre avanserte sammenstillinger.

– Når modellene allerede er utarbeidet av rådgivere mener jeg det vil være effektivt å videreutvikle modellene som produksjonsunderlag fremfor å i tillegg produsere tegninger. Det blir dobbelt opp.

– Det er også viktig å holde fokus på brukervennligheten for fagarbeiderne når vi jobber mot modellbasert og papirfri byggeplass. Vi må ta BIM videre fra kontoret og ut på byggeplass.

– Jeg ser at spesielt armering fungerer bra med modell som arbeidsunderlag. Både ute i produksjon, og ved bestilling fra leverandør.

Studenter og entreprenører møtes på Fagtorget. (Foto: Lasse Kristiansen)

Hva trenger Veidekke av BIM-kompetanse etter ditt syn?

– Jeg mener Veidekke trenger flere BIM-teknikere med praktisk bakgrunn som fagarbeidere, som har forutsetninger for å sørge for at fagarbeiderne på byggeplassen får det produksjonsunderlaget de trenger for å utføre arbeidet sitt.

Har du lært noe av spørsmålene du har fått på seminaret?

– Virker som det er interesse for hvordan en skal tilpasse modell til byggeplass. Det virker som en god utvikling, avslutter Synne Valler, BIM-tekniker i Veidekke.

Fagseminar om BIM i prosjekter

Tidligere BIM-general og -filosof i Statsbygg Diderik Haug innledet seminaret med en kraftsalve om digitalisering som en forutsetning for bedre kommunikasjon og bedre bygg.

BIM og automatisering for kalkyle og beskrivelse på Fornebubanen ble presentert av Magne Ganz fra Multiconsult. Her ble det blant annet vist hvordan BIM-elementene blir knyttet til entreprenørenes mengdelisteposter.

Jan Erik Domaas fra Norkart viste integrasjon av digitalt terreng i BIM-modeller. Hvordan bruke minst mulig tid på «eksisterende situasjon». Laserdata brukes for å skille på prosjekteringssone og visualiseringssone.

Diderik Haug, tidligere Statsbygg. (Foto: Harald Selvær)

Modellbasert prosjektstyring for ny bro over Bjørnafjorden ble vist over Teams av Elin Dalen Rasmussen fra Statens Vegvesen. Et enkelt brukergrensesnitt framheves som en suksessfaktor fra Dalen Rasmussen.

Alexander Brage Hansen dokumenterte hvordan buildingSMART digitaliserer bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

(Foto: Harald Selvær)

Digital Tvilling – en drøm eller dagens realitet? Dette var Tone Stilens tema. DARK Arkitekter bruker eksisterende FDVU-dokumentasjon fra byggeprosjektet i en integrert forvaltningsløsning.

På nytt regjeringskvartal blir prosjekteringsprosessene automatisert. Håvard Vasshaug fra Reope kunne naturlig nok ikke vise bilder fra bygge- og prosjekteringsprosessen, men forklarte hvordan framtidsrettete prosesser for automatisering løser flere problemer under prosjektering.

Fakta: Fagskolen Oslo og BIM

Fagskolen Oslo har BIM-studier for tømrere, murere og betongarbeidere, BIM-Konstruksjon. Studiet for elektrikere, rørleggere og ventilasjonsmontører heter BIM-Installasjon. BIM-studiet for anlegg- og infrastruktur gir gode jobbmuligheter og er også åpent for folk i anleggsbransjen uten fagbrev. Da med en vurdering av realkompetansen til søkeren.

Fagskolen Oslo startet i 2020 et helt nytt kostnadsfritt fulltidsstudie for yrkesfaglige utdannende i anlegg- og infrastruktur-bransjen. Tilbudet er skreddersydd med relevante verktøy, prosesser og standarder. Fagskolen Oslo har god kontakt med byggherrer, rådgivere og entreprenører, som jevnlig bidrar til at studieinnholdet alltid er oppdatert og næringslivsrelevant.

Du kan lese mer om det 1-årige studiet BIM-Anlegg og infrastruktur på Fagskolen Oslo. De som vil søke på BIM hos Samordnaopptak bør huske at søknadsfristen er 20. april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.