Kvartalsgårder på Nordre Åsen, Torshov. (Foto: Boligbygg)

Boligbygg søker leverandører av håndverkertjenester

Boligbygg Oslo KF har kunngjort anskaffelse av en rammeavtale på 500 millioner kroner for håndverkertjenester. Planen er å inngå avtale med 4 til 8 leverandører.

Boligbygg Oslo KF har kunngjort anskaffelse av en rammeavtale for håndverkertjenester der det er behov for arbeid med flere håndverkergrupper i samme oppdrag, typisk vedlikehold– og rehabiliteringsoppgaver i bebodde leiligheter og fellesareal.

Søker 4 – 8 leverandører

Leverandørene må ivareta alle håndverkergruppene knyttet til tømrer/snekkerarbeider, maler arbeider, elektrikerarbeider, rørleggerarbeider, blikkenslagerarbeider, murarbeid og vask/tømming av leiligheter. Det anbefales at leverandørene som inngir tilbud innehar flere av disse fagfeltene i egen bedrift.

Kontraktens øvre verdi er estimert til 500 MNOK over avtalens periode. Det er planlagt å inngå avtale med 4-8 leverandører. Faktisk verdi og antall oppdrag vil variere i perioden.

– Avtalen er viktig for å ivareta vår visjon om «trygge og gode hjem», for å sikre at boligene i porteføljen til enhver tid er vedlikeholdt i henhold til forskrifter og gjeldende standarder, skriver Boligbygg.

Kontrakten vil omfatte alle typer arbeid av ulike størrelsesordener som

  • Oppussing etter vannlekkasje
  • Sparkling og maling av mindre flater
  • Rehabilitering/oppgradering av kjøkken og bad
  • Bytte belegg i rom med tilhørende maling
  • Bytte alle vinduer i en bygård
  • Legge om tak
  • Male fasader
  • Reparasjon etter større vannlekkasjer

Større og sammensatte rehabiliteringsprosjekter omfattes ikke av avtalen. Disse gjennomføres av Boligbyggs prosjektsavdeling og ved egen anskaffelse, sier etaten. Tidsfrist for å inngi tilbud er 9.2.2022 og kontrakten kan ses her på https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-341526.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.