Bergene Holm bruker Teknos sine produkter på alle beisede og malte kledninger. (Foto: Bergene Holm)

Trekledninger og husmalinger med brannklasse D

Bergene Holm og malingprodusenten Teknos har bestått omfattende branntester og leverer nå trekledninger samt husmalinger med godkjent brannklasse D.

Begge produsentene har fått mange henvendelser om brannegenskaper den siste tiden, særlig på årets Bygg Reis Deg, om hva som er riktig rundt kledninger, brannytelse, vedlikehold mm og har et behov for å tydeliggjøre noen fakta.

Les også: Kebony beholder brannklasse D etter nye tester og klassifisering

Godkjent etter omfattende testing

Alle kledninger, både ubehandlede, impregnerte, beisede og malte kledninger, har gjennomgått omfattende tester på ytelse ved anerkjente testinstitutt. Alle kledningene oppnår brannklasse D, og dermed også preakseptert ytelse, fastslår Bergene Holm.

Med alle kledninger følger i tillegg miljødokumentasjon slik som EPD (Environmental Product Declaration), ECOproduct og BREEAM NOR, samt informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

– Når det gjelder vedlikehold, eller ønske om et påfølgende strøk med maling etter at kledningen er montert, verserer det påstander om at det ikke finnes systembehandlinger og løsninger som opprettholder brannytelse ved etterbehandling etter montering. Dette er ikke riktig, skriver Bergene Holm.

– Til våre beisede og malte kledninger benytter vi produkter fra velrennomerte Teknos. Disse påføres industrielt hos oss, med riktig påleggsmengde påført under optimale forhold. Dersom, eller når det er behov for et påfølgende strøk etter at kledningen er montert, kan feks. Teknos Nordica EKO, Drywood Mesternes Husmaling og Drywood Visa benyttes. (Foto: Bergene Holm)

Dette er produkter som kjøpes på spann i fargehandel. Alle produktene har gjennomgått omfattende ytelsestester med resultater som sikrer videre brannteknisk klassifisering og en kledning som opprettholder klasse D på vegg. Det vil sikkert også være andre malingsprodusenter som kan vise til tilsvarende resultater som Teknos.

Bergene Holm har også impregnerte løsninger både for gran- og furukledninger. Mange har de siste årene blitt kjent med vår eksteriørkolleksjon NORD. Disse kledningene er impregnert med en organisk, høyt konsentrert råtehemmende middel og pigmentert slik at bordene får en grå, værbitt patina. Både NORD-behandlingen og den vanlige trykkimpregnerte behandlingen er testet og oppnår preakseptert ytelse og klasse D.

– I 2022 lanserer vi, i samarbeid med Teknos, to helt nye og spennende kolleksjoner med system- behandlede kledninger. Alle er selvfølgelig grundig testet og med all dokumentasjon på plass. Det gleder vi oss veldig til, uttaler Bergene Holm.

Utendørs husmaling med toppstrøk i brannklasse D-s2,d0

Teknos har gjennomført mer enn 60 branntester med ubehandlet og industriell malt kledning (inklusive toppstrøk påført med pensel) som alle oppnår brannklasse D-s2,d0.

Alle malinger og malingssystemer må dokumentere at de, i kombinasjon med kledning av gran, furu og CU impregnert, gir brannteknisk klassifisering D-s3,d0. Påføres et penselstrøk som siste behandling av en entreprenør, malermester eller huseier, skal også ferdig malt kledning kunne dokumenters i brannklasse D-s3,d0.

FIGRA -fire growth rate index – er hovedkriteriet for brannklasse D. Med dette menes at maks varmeavgivelse ikke får overstige 750 W/s – Alle Teknos malingssystemer – som Drywood Mesterens Husmaling – til kledning er innenfor dette kravet. (Foto: Teknos)

– Vi er stolte over at våre utendørsmalinger og systemer oppfyller brannteknisk klassifisering D-s2,d0. Dermed kan entreprenører, malermestere og forbrukere trygt benytte Drywood Visa, Drywood Mesterens Husmaling og Nordica EKO Husmaling i en videre prosess til ferdigstillelse eller vedlikehold av industriell malt kledning på bygg, uten å forringe de branntekniske egenskapene, uttaler malingprodusenten Teknos.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *