Det store trekonsernet VIDA i Sverige investerer 100 millioner kroner i nye tørkere til sagbruk som her på Alvesta. (Foto: VIDA)

Sagbruk i Norden vil tørke og produsere mer tre

Ringalm i Norge og VIDA i Sverige investerer 170 millioner kroner i ny tørkekapasitet og automatisering av justerverk.

RingAlm AS eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker, med et årlig tømmerforbruk på ca. 150.000 kubikk.

Blir stor aktør

– Vi vil doble vår kapasitet på Ringalms sagbruk Hauerseter på Romerike og totalt ha kapasitet til å skjære over 250.000 kubikkmeter tømmer i Ringalm, sier daglig leder Trond Mæhlum i en pressemelding.

– Sammen med Begna Bruk AS, som Viken Skog SA også er majoritetseier i, vil vi representere en årskapasitet på over en halv million kubikkmeter tømmer og bli en betydelig større aktør i trelastmarkedet, sier Mæhlum.

70 millioner kroner investeres nå i ny ny tørkekapasitet og automatisering av justerverk.

RingAlm-anlegget på Næroset i Ringsaker. (Foto: RingAlm AS)

Maskinleverandører er Alfsen og Gundersson AS på nye trelasttørker og USNR og RemaSawco på anlegg for helautomatisert trelastsortering.

– Dyktige prosjektteam og leverandører gjør at vi så langt har nådd milepælene i framdriftsplanene og allerede vil øke kapasiteten en del innen utgangen av 2021, med ytterligere opptrapping til planlagt kapasitet i løpet av første halvår 2022, avslutter daglig leder Trond Mæhlum.

Ringalm AS eies siden i fjor av Viken Skog SA (51%), Almenningssaga AS (35%) og Borregaard AS (15%). Ringalm driver i tillegg et spesialisert bruk for høvlet trelast og ferdig grunnet og malt kledning på Næroset i Ringsaker.

Øker kapasiteten med 400 000 m3

I Sverige investerer trekonsernet VIDA i seks nye kanaltørkere for seks av konsernets sagbruk. Totalt beløper investeringen seg til mer enn 100 millioner svenske kroner. Investeringen innebærer at den årlige tørkekapasiteten øker med cirka 400 000 kubikkmeter samtidig som energibruken effektiviseres og tørkekvaliteten økes, sier konsernet.

Det store trekonsernet VIDA i Sverige investerer 100 millioner kroner i nye kanaltørkere til sagbruk som her på Alvesta. (Foto: VIDA)

Installasjon og igangkjøring av kanaltørkerne skjer kontinuerlig, og alle tørketromler vil være i drift innen 2022, sier produsenten som har opplevd en stor omsetningsøkning og eksport av trevarer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.