Tomtefelt som dette i Nordre Land, ligger klargjort til boligbygging, men har hittil stått stille fordi kjøpere mangler finansiering, (Foto: Nordre Land kommune)

Husbanken letter på egenkapitalkravet i distriktene

Husbanken åpner opp for et større bidrag til finansiering av gode boliger i distriktskommuner.

Det kan få i gang boligbygging i kommuner der salgsverdien er lavere enn byggekostnaden.

– Husbanken kan lette på regelen om belåningsgrad på maksimalt 85 prosent i kommuner der private banker i liten grad finansierer nybygging fordi markedsverdien av nybygde boliger gjennomgående er lavere enn byggekostnadene, forteller avdelingsdirektør Helene Jordheim i Husbanken region øst.

Les også: Forskriften kan koste distriktene 20-30 prosent av boligbyggingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt banken i oppdrag å sørge for at adgangen til å ta distriktspolitiske hensyn i långivningen blir bedre kjent. Overfor kommuner, utbyggere og privatpersoner skal den også informere om hvordan bankens virkemidler praktiseres.

 

Viktig i distriktene

– Dette er en stor nyhet som får betydning for mange boligbyggere og boligkjøpere rundt om i Distrikts-Norge, erklærte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da han presenterte nyheten på Boligkonferansen i Oslo onsdag.

– Vi har jobbet lenge for å få til en løsning på finansiering av boliger i de vanskeligst stilte kommunene. Egenkapitalkravet i boliglånsforskriften, som er tilpasset markedet i sentrale strøk, har hindret folk i distriktskommuner fra å kjøpe bolig fordi salgsverdien blir lavere enn byggekostnadene, sa han.

Les også: Brua kan gi økt bostedsattraktivitet for fraflyttingskommunen

 

Må ha noe egenkapital

– Husbanken vil fortsatt anbefale en viss egenkapital, at søker har evne til å betjene lånet og at det er økonomi i prosjektet, understreker avdelingsdirektør Jordheim. Men låneforskriften åpner for å avvike fra dette.

Hun sier det er tre åpninger for finansiering ut over 85 prosent av eiendomsverdien. Det gjelder lån til boligkvalitet, startlån, og en kombinasjon av startlån og lån til boligkvalitet. Startlån kan dessuten kombineres med finansiering fra privat bank.

Les også: Tre ordførere håper på ny boligbygging nå

Skaffe arbeidstakere bolig

Med startlån fra Husbanken kan kommunen tilby å fullfinansiere kjøp, bygging eller oppgradering av bolig hvis den har behov for å tiltrekke seg eller beholde arbeidskraft.

Videre kan boligkjøp fullfinansieres i en kombinasjon av lån til bokvalitet som grunnfinansiering og startlån som toppfinansiering.

Lån til boligkvalitet kan i seg selv også finansiere prosjektet utover 85 prosent av eiendomsverdien.

Den grunnleggende forutsetningen er at kommunen har en markedssvikt, det vil si at salgsverdien er lavere enn kostnaden ved å bygge.

Trenger byggelån

– Hvilke råd gir du søkere som vil benytte disse mulighetene?

– Den som skal bygge bolig, må kontakte en privat bank for å få et byggelån. Om lånetilsagnet som utbetales fra Husbanken når huset er ferdigstilt, ikke er tilstrekkelig, vil jeg anbefale søkeren å få med kommunen, lokalbanken og Husbanken i et trespann. Husbanken kan orientere om hvordan midlene blir tilgjengelige.

– Hvor stor pott har Husbanken til dette?

– Vi har ikke øremerkede midler, men har ikke brukt opp årets lånerammer. Skulle det bli stor etterspørsel, vil vi vurdere drøfte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om midler skal øremerkes, sier Jordheim.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *