Næringsminister Iselin Nybø lanserte Tilda. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Digitaliseringsprosjekt kan gi mer effektive tilsyn

Næringsminister Iselin Nybø lanserte Tilda – en ny digital tjeneste som skal sikre bedre koordinerte og mer målrettede tilsyn.

I dag finnes det mer enn åtti tilsynsmyndigheter i Norge. Disse har ingen felles koordinering eller mulighet for å utnytte hverandres erfaringer på en effektiv måte.

Tilsyn med Tilda

Den nye tjenesten er tilrettelagt for at de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge, i tillegg til 201 brannvesen og drøyt hundre el-tilsyn, kobles enda tettere sammen digitalt, slik at tilsynene kan samhandle bedre og effektivisere tilsynsarbeidet.

– Digitalisering og deling av data på tvers står høyt på regjeringens agenda, og Tilda er et helt konkret eksempel på hva vi kan oppnå med dette: et tryggere samfunn og mer effektive tilsynsmyndigheter. Det er et viktig politisk mål at den seriøse delen av næringslivet skal bruke mindre tid på å håndtere offentlige tilsyn, sier næringsminister Iselin Nybø.

Skisse av hvordan Tilda oversetter og viderebringer informasjon, slik at ulike begreper forstås riktig ved maskin-til-maskin-kommunikasjon.

Helt konkret gjør Tilda det mulig å dele informasjon løpende på tvers av ulike tilsyn, slik at tilsynene kan bruke tilgjengelig informasjon om og fra hverandres tilsyn til å samarbeide om mer effektive og målrettede tilsyn.

– Tilda blir oversetter og budbringer, og hele prosessen skjer i sanntid med synkrone dataoverføringer, og data skal ikke mellomlagres noe sted, sier Rolf Heitmann, ansvarlig for den tekniske utviklingen av Tilda.

En rekke statlige tilsynsmyndigheter, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har jobbet sammen i utviklingen av Tilda. Brønnøysundregistrene skal forvalte tjenesten, og de statlige fellestjenestene Altinn og Maskinporten utgjør kjernen i den tekniske løsningen.

– Det overordnede målet er å forenkle hverdagen for tilsynsmyndigheter, virksomheter og næringsliv. Nå kan vi enda bedre rette innsatsen mot de virksomhetene som trenger det mest, slik at de seriøse virksomhetene får en mindre belastning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ledet av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har som koordinerende etat for virksomhetsrettede HMS-tilsyn på land ledet arbeidet med utviklingen av Tilda. Allerede nå ved oppstarten har 13 tilsynsmyndigheter knyttet seg til Tilda. På sikt er det et mål at alle tilsynsmyndigheter skal ta i bruk Tilda.

– Tilda er en motorvei og infrastruktur for bedre samordnet tilsynsvirksomhet. Vi gjør det enkelt for tilsynene å dele tilsynsinformasjon, og så blir det opp til hvert enkelt tilsyn om og hvordan de vil bruke løsningen, gjennom å legge til rette for å koble opp egne system opp mot Tilda, sier arbeids- og sosialminister Røe Isaksen.

– Tilda kan bedre hverdagen for mange bedrifter og virksomheter. Vi hører iblant fra bedrifter og organisasjoner at tilsyn oppleves som ukoordinerte og derfor krevende fordi det tar mer tid og fokus vekk fra den daglige driften enn strengt tatt nødvendig. Dette kan Tilda bidra til å forhindre, sier næringsminister Nybø.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.