(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Klimabaserte energikrav til bygg ute på høring

Regjeringen vil innføre krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift (TEK17).

– På den måten får vi dokumentert, synliggjort og forhåpentligvis kuttet utslippene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) om forslagene som nå er ute på høring med frist 30. september.

Les også: Nye energikrav i bygg løses med tekniske installasjoner (+)

Nye miljø- og klimakrav

Klimagassregnskap legger grunnlaget for å senere kunne innføre treffsikre og effektive krav til utslippsnivå.

— Når utbyggere nå må føre klimagassregnskap, vil vi få verdifull informasjon om utslippene fra byggsektoren som vil gjøre det mulig for oss å stille enda mer treffsikre krav til utslippskutt i fremtiden, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også at boligblokker og yrkesbygg hvor man kan dokumentere bruk av materialer med klimagassutslipp under et gitt nivå, får større fleksibilitet til å oppfylle de øvrige energikravene i TEK. Dette kan gi reduserte byggekostnader og stimulere til at flere velger å redusere klimagassutslippene.

For å legge til rette for bedre ressursutnyttelse gjennom ombruk og materialgjenvinning foreslår regjeringen også et krav om at byggverk skal bygges slik at de er tilrettelagt for senere demontering.

Høringsforslaget omfatter i tillegg flere endringer for å forenkle og presisere energikravene i byggteknisk forskrift og endringer i kravene knyttet til ytre miljø.

Du kan lese gjennom forslagene her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.