Når fraviksanalysen er ferdig kan den brukes på de aller fleste bygg med royalimpregnert kledning. (Illustrasjonsfoto: Skien Boligbyggerlag)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Løsning for royalimpregnert kledning snart klar

Boligprodusentenes Forening engasjerte SINTEF til å utvikle et verktøy for å lukke avviket ved bruk av royalimpregnert kledning på boliger. Verktøyet skal være klart i månedsskiftet juni/juli.

For en måned siden varslet Boligprodusentenes forening sine medlemmer om at man var igang med å utvikle verktøyet for flest mulig boligtyper.

Les også: Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest

En forhåndsdokumentert fraviksanalyse

I sin forklaring skriver Boligprodusentene at SINTEF først vil definere referansebygg som følger preaksepterte ytelser i veiledningen. Deretter vil de definere representative bygningstyper for ulike boligbygg med royalkledning. For disse representative bygningstypene med royalkledning (kalt analysebygg) vil SINTEF utarbeide standardiserte og foråndsdokumenterte fraviksanalyser.

Fraviksanalysene vil beskrive hvilke kompenserende tiltak som eventuelt er nødvendig for at analysebygget med royalkledning skal ha minst samme kvalitet og sikkerhet som referansebygget med utvendig kledning som tilfredsstiller preaksepterte ytelser.

Målet er at de ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke SINTEF-verktøyet til å lukke avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning, uten å måtte engasjere en ansvarlig brannrådgiver i tiltaksklasse 3 for byggesaken.

Prosjekterende må bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2, forklarer foreningen.

Ansvarlig utførende foretak gjør eventuelle tiltak på boligen når ansvarlig prosjekterende har gjennomført nødvendig prosjektering. Når nødvendige tiltak er utført, skal ansvarlig utførende utarbeide en ny samsvarserklæring og bekrefte at avviket er lukket og at alle arbeidene er ferdigstilt. Ansvarlig søker kan søke om ferdigattest i tiltaket når det er mottatt nye samsvarserklæringer fra prosjekterende og utførende som bekrefter at avviket er lukket og at alle arbeider i tiltaket er ferdigstilt.

Klar i juni/juli

– I utgangspunktet krever regelverket at en brannrådgiver må vurdere bygg og godkjenne avhjelpende tiltak for bygg med royalimpregnert kledning, for at sikkerheten skal være godt nok ivaretatt. Det er jo en voldsom stor jobb og man har ikke nok brannrådgivere til å vurdere alle byggene dette gjelder, sier prosjektleder i Sintef Community i Trondheim, forsker Kathinka Leikanger Friquin til Adresseavisa.

Fraviksanalysen skal kunne brukes på de fleste bygg og av ulike aktører som ikke trenger å være brannrådgivere.

SINTEF håper å ha verktøyet klart i juni/juli.

– Når det er ferdig, kan det brukes på de aller fleste bygg der det er brukt slik kledning. Da må en jo inn mange steder og gjøre tiltak for å tilfredsstille kravene til brannsikkerhet. Men for fremtiden og framtidige bygg, har vi ikke løst noe. Minstekravet til brannklassifiseringen er fortsatt ikke oppfylt og det blir nok opp til produsentene å se på om de kan forbedre egenskapene til dette materialet, sier forsker Kathinka Leikanger Friquin.

Tilsynsleder Odd Morten Hansen ved Byggesakskontoret i Trondheim sier til Adresseavisa at den nye fraviksanalysen ikke løser usikkerheten ved eksisterende bygg med royalimpregnert kledning.

– Vi vet ikke ennå om det vil ha noe å si for gamle bygg. Det kan bli aktuelt å se på i neste runde. Kommunen har ikke anledning til å foreta tilsyn på slike ting for bygg som har fått ferdigattest for mer enn fem år siden. For de boligeierne og eiere av andre bygg, vil det da bli et privat anliggende om de vil forfølge saken. Etter en tid faller ansvaret til utbyggere bort og hvordan dette da skal håndteres, er fortsatt uklart, sier tilsynsleder Hansen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *