Lederskifte i Byggmesterforbundet

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å gjennomføre endringer i administrasjonen.

Uttreden fra BNL, og at det nå startes et arbeid med å få fram et landsforeningsalternativ som bedre ivaretar byggmesterbedriftenes interesser, innebærer en permanent endring som sikrer at Byggmesterforbundet framover kan konsentrere seg mer om sine kjerneområder og de bransjespesifikke oppgaver. Styret ser et stort potensial i å videreutvikle våre tjenester og den service som tilbys gjennom fagavdeling, juridisk avdeling og det regionapparatet vi har under oppbygging.

Med de avklaringer som nå er på plass, har styret og daglig leder Frank Ivar Andersen i fellesskap kommet fram til at det startes opp et arbeid med å rekruttere ny daglig leder til Byggmesterforbundet.

Styret har bedt Frank Ivar Andersen om å påta seg oppgaven med det administrative arbeidet tilknyttet arbeidslivs-/ næringspolitikken. Videre ansvaret for å følge opp Byggmesterforbundets forpliktelser og ambisjoner i samarbeidet med NHO.

Arbeidet med å ansette ny daglig leder vil ta noen måneder og Frank Ivar Andersen vil fram til hans etterfølger er plass, fortsette i stillingen.

– Etter et arbeidskrevende år med mye fokus på organisasjonsendringer, er jeg meget tilfreds med å kunne presentere planer som sikrer lederskifte i Byggmesterforbundet på en god måte og med ambisjoner framover som vil bidra til å videreutvikle organisasjonen til beste for medlemsbedriftene og vår bransje, sier styreleder Per Ove Sivertsen.

–Jeg er tilfreds med at jeg har fått styrets tillit til å arbeide med politikkområder og være sentral i samarbeidet med NHO, sier Frank Ivar Andersen, som også ser fram til å bidra med å sikre en god overgang for sin etterfølger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *