Alle herdede glass skal merkes forskriftsmessig som bekreftelse på at glasset er produsert i henhold til NS EN 12150. (Foto: Glass og Fasadeforeningen)

Slik unngår du riper i glass

Glass og fasadeforeningen er ofte på befaringer på nybygg der det oppdages riper i herdet bygningsglass.

I takt med myndighetenes krav til personsikring og forbrukers bevissthet til å sikre sine hjem, øker bruken av herdet glass i boliger.

– I løpet av den siste uken har vi avdekket overflateskader som følge av rengjøring med feil redskap, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Les også: Slik unngår du termiske brudd i vindusglasset (+)

Rengjøres med metallskraper

Nilssen ble tilkalt til et byggeprosjekt i Oslo der det var oppdaget tydelige riper i vindusglasset. Oppdragsgiver mistenkte at montert isolerglass var blitt levert med produksjonsfeil.

– Ved befaringen ble det avdekket at utvendig glasslag var herdet og glasset var rengjort etter montasje. Vi så tydelig at det var benyttet metallskrape som rengjøringsredskap. Skrapens bredde kom nemlig frem i de påførte ripene. Dette er ett av mange skrekkeksempler på feil bruk av redskap ved rengjøring. Typisk feil er at renholdere bruker metallskrape både som nal og som redskap til å fjerne overflatesmuss- og flekker. Slike feil skaper unødvendig mange diskusjoner om årsak og ansvarsfordeling. Dette blir igjen reklamasjonssaker som alltid ender opp med store konsekvenser for den tapende part, sier Nilssen.

Sjekk disse ripene. Uvøren bruk av vaskeredskap kan gi slike resultater. Forholder man seg til Glass og Fasadeforeningens veileder «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass», unngår man klager og reklamasjoner. (Foto: Glass og Fasadeforeningen)

Reklamasjoner, spesielt på riper i glassoverflatene, har vist en økende tendens.

Glass og Fasadeforeningens har utarbeidet gode verktøy for å forhindre denne typer skader. Veilederen «Tiltak mot overflateskader på bygningsglass – Rengjøring av bygningsglass»* gir generelle råd om hva man skal ta hensyn til i forbindelse med rengjøring og beskyttelse av glassoverflater, og spesielt i forbindelse med oppføring av bygg.

Flere kilder til riper

Glass har en hard overflate, men kan ripes og skades av harde og skarpe gjenstander. Riper i glassoverflater kategoriseres som påført skade og kan oppstå i produksjon, under transport, håndtering og montering/installasjon. Rengjøring og vedlikehold er likevel den vanligste årsaken.

– Det påligger alle i leveringskjeden fra produksjon og frem til produktet er montert å påse at det håndteres på en måte som forhindrer riper i glassoverflatene. Riper som observeres underveis fra produksjon frem til overtakelse skal varsles uten unødig opphold. Deretter gjelder de samme forholdsregler for rengjøring og vedlikehold for eier av produktene, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningens «Veileder for vurdering og bedømmelse. Bygningsglassprodukter»* beskriver toleransegrenser for bedømmelse av avvik i optisk kvalitet og dimensjoner i bygningsglassprodukter.

 

*Virksomheter og organisasjoner uten formell tilslutning til Glass og Fasadeforeningen kan kun benytte foreningens veiledere som referanse for sine produkter og tjenester etter nærmere avtale med utgiver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *