Fylkesrådsleder Tonje Brenna, nestleder og fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim og fylkesråd finans og administrasjon Halvard Ingebrigtsen presenterte Viken-modellen på Lillestrøm 15. oktober. (Foto: Jan Ivar Bøe, Viken)

Viken fylkeskommune lanserer nye seriøsitetskrav

– Alle arbeidstakere i Viken skal ha anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår. Derfor vil Viken fylkeskommune stille strenge krav i våre kontrakter, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Fylkesrådet har utviklet en egen «Viken-modell» for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi. Modellen stiller seriøsitetskrav til alle bygg- og anleggskontrakter og andre kontrakter hvor risikoen for arbeidslivskriminalitet vurderes som høy.

Tiltakene skal behandles av fylkestinget i Viken i februar 2021.

Les også: Byrådene møtte Oslomodellen i praksis

Må ta tøffe grep

– Problemet med arbeidskriminalitet er så stort i vårt område at vi må gjøre tøffe grep. Vi må sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidsfolk i Viken. Når arbeidsforholdene er skikkelige blir det også lettere å rekruttere unge til bygg- og anleggsfagene og vi får bedre kvalitet på byggene våre, sier Tonje Brenna.

Lønns- og arbeidsvilkår, synlig HMS-kort, faglærte håndverkere og lærlinger, fast ansatte, høy stillingsandel og maks antall leverandørledd, er noen av kravene som stilles i Viken-modellen.

Fylkeskommunen bruker flere milliarder kroner på anskaffelser årlig, innenfor store tjenesteområder som bygg- og anleggsvirksomhet, utdanning, kollektivtransport, fylkesveier og tannhelsetjenester.

– Viken skal gå foran i kampen mot sosial dumping, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet. Som offentlig innkjøper har Viken fylkeskommune et stort ansvar og mulighet til å ta valg som påvirker leverandørmarkedet i seriøs og positiv retning.

– Viken-modellen vil være blant de strengeste og mest målrettede i landet, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap)

Kontroll og oppfølging

– Vi skal sørge for god og tett oppfølging slik at Viken-modellen etterleves, og vi vil søke samarbeid med kommunene i Viken fylke, Oslo kommune og andre offentlige organisasjoner for et krafttak for et seriøst arbeidsliv, sier Ingebrigtsen.

Fylkesrådet vil sikre nødvendig oppfølging av kravene ved blant annet det nylig avtalte samarbeidet med Skatteetaten om utvidet innsyn i skatt- og avgiftsopplysninger, ta i bruk LO-koordinatorer, styrke intern oppfølging og bruke HMSReg eller liknende system for digital oppfølging.

Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men flere krav er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen.

Ut på høring

Viken-modellen med seriøsitetsbestemmelsene er nå sendt på åpen høring. Fylkesrådet ber spesielt arbeids- og organisasjonslivet komme med innspill. Frist for høringssvar er 1. desember 2020.

Viken-modellen skal behandles av fylkestinget i februar 2021.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *