En av de ansatte i Oslo Entreprenørbedrift i samtale med nærings- og finansbyrådene.

Byrådene møtte Oslomodellen i praksis

Oslomodellens krav om ti prosent lærlinger fungerer ikke helt etter hensikten fordi bedrifter kan være mer opptatt av å oppfylle kravene enn å følge opp utdanningen.

Det var ett av budskapene til tre sentrale oslopolitikere da de besøkte byggeplassen Voksen skole onsdag. Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) og byrådene for finans, Einar Wilhelmsen (MDG), og for næring, Victoria Marie Evensen (Ap), ville høre om erfaringene med Oslomodellen.

På byggeplassen møtte de Thomas Jacobsen fra Oslo Entreprenørbedrift, representanter for opplæringskontorer og Oslo Håndverks- og industriforening.

 

 

Pris for å ha ansatte

Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift forklarte hvordan Oslomodellen fungerer i praksis, blant annet ved at firmaet hadde fått denne jobben uten å kunne tilby laveste pris til oppdragsgiver Undervisningsbygg.

– Å satse på fast ansatte, fagarbeidere og lærlinger, krever nødvendigvis en pris som dekker kostnadene ved å ha ansatte, poengterte han.

– Kravet om lærlinger på byggeplassene, virker ikke helt etter hensikten. I noen tilfeller kan det føre til at bedriftene skaffer seg en lærling som blir gående alene på byggeplassen uten at noen bryr seg. Det viktige er at lærlingen får fullført utdanningen – og at bedrifter som satser på lærlinger, får en reell markedstilgang, mente han.

Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift forteller om firmaets erfaringer med Oslomodellen. (Begge foto: Oslo Håndverks- og industriforening)

Ta oss med i revisjonen

Jacobsen og representantene for opplæringskontorer og Oslo Håndverk- og industriforening tok alle til orde for at de får være med når Oslomodellen skal revideres. Det bør også gjøres forsøk med prekvalifisering av bedrifter som skal gi pris på rammeavtaler. De prekvalifiserte vil konkurrere seg imellom om avtalene, men om det så blir en høyere pris for kommunen, kan den regne med å få en leveranse som er fagmessig og effektivt levert med bedre og mer varig kvalitet.

 

ESA sjekker Oslomodellen

I møtet fortalte finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) at Eftas overvåkingsorgan ESA går Oslomodellen etter i sømmene:

– Vi mener ESA tar feil, og at det har vært helt nødvendig med svært strenge tiltak for å snu den uholdbare utviklingen vi så i Oslo. Historien viser også at det var riktig og nødvendig. Oslomodellen har nå virket i omtrent tre år, og det er ingen tvil om at modellen har vært avgjørende for å redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping vesentlig. Vi mener kravene vi stiller er lovlige, og kommer til å følge denne prosessen tett framover, forsikret Wilhelmsen.

 

Kilde: Oslo Håndverks- og industriforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *