Nye Kolvikbakken ungdomskole er et av 20 offentlige byggeprosjekter i Ålesund de kommende årene. (Illustrasjon: Slyngstad Aamli Arkitekter)

– TEK17 må være tilstrekkelig

I Ålesund kommune er man uenig om kostnadene ved å bygge mer klimavennlige skoler og barnehager enn TEK17.

Ålesund kommunale eigedom ÅKE, arbeider nå med 20 større utbygginger men kommunestyret er delt i sitt syn på hvor ambisiøse miljøkrav det skal stilles, skriver Sunnmørsposten.

Flere milliarder investeres

De neste årene skal det bygges idrettshaller, skolebygg, barnehager og omsorgsboliger for flere milliardar kroner i nye Ålesund kommune. Behovet for nybyggene er stort i de fem sammenslåtte kommunene.

For 18 av de 20 prosjektene er det gjort et prisestimat som angir at disse vil koste kommunen over to milliarder kroner.

Valle barnehage på Skodje er et annet prosjekt som planlegges. (Illustrasjon: Slyngstad Aamli Arkitekter)

Fra før har Ålesund kommune – som mange andre – vedtatt å redusere klimaavtrykket sitt med 60 prosent innen 2030.

Da må også de 20 nybyggene innfri langt større miljøkrav, noe kommunen vedtok i sin anskaffelsesstrategi i juni 2020. Her siktes det mot ambisiøse klassifiseringer i BREEAM-NOR samt ZEB-O (som stiller krav om nullutslippshus).

15 prosent ekstra i miljøkostnader

Ifølge en rapport fra utbyggingsavdelingen ÅKE (Ålesund kommunale eigedom) utgjør disse miljøkravene rundt 15 prosent økte kostnader i snitt – 220 millioner kroner.

– Her har posisjonen vedtatt en ambisiøs innkjøpsstrategi, med tanke på klima og miljø, som man ikke visste hvor mye skulle koste, sier politiker og medlem av kommunestyret Dag Olav Tennfjord fra Høyre.

Dag Olav Tennfjord mener at dagens TEK17-standard stiller tilstrekkelige miljøkrav til nye bygg. (Foto: Høyre)

Politikeren minner om at Ålesund har trang økonomi og kan bli nødt til å velge vekk prosjekter som tilsvarer miljøkostnaden på 220 millioner kroner.

– Vil man stå på denne strategien, – og hvis så – hvilken barneskole skal da skyves ytterligere fram i tid? For kostnadsøkningene tilsvarer en barneskole, sier Tennfjord.

Ifølge Sunnmørsposten er kommunestyrerepresentant Anders Lindbeck (SV) uenig.

– Vi må bygge hus som står seg også i framtida. Vi skal jo til nullutslippssamfunnet, og vi har et like stort ansvar som alle andre. Det vil føre til vanskelige beslutninger framover. Vi vil oppleve at det koster å være klimavennlige. Den kostnaden må vi ta, svarer Lindbeck.

Formannskapet i Ålesund kommune går i gang med å behandle budsjettet for 2021 20. oktober.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *