(Illustrasjonsfoto)

Krav om «nesten nullenergi» ennå ikke klare

– Det skal innføres skjerpede energikrav i 2020, fastslår Stortingets klimaforlik, men over halvveis i 2020, kan Direktoratet for byggkvalitet ennå ikke si når et forslag til nye krav sendes på høring.

For over ett år siden hadde Dibk dialogmøte med næringen om hva «nesten nullenergikrav» skal innebære.

Les også: Dibk forbereder krav om «nesten nullenergi»

Siden har departementet i tildelingsbrevet for i år bedt direktoratet om å utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Videre skal det bistå departementet med å utarbeide høringsforslag, og sende forslag til definisjon av nesten nullenerginivå på høring.

Videre ber departementet direktoratet om å vurdere hvordan «klimagassavtrykket gjennom byggets livsløp kan reduseres, inkludert utslipp som ligger i andre sektorer.»

Gode ideer om «nesten nullenergi»?

Mens vi venter på forskriftskrav som kan komme, er det nok mange som jobber med å utvikle framtidsrettede løsninger til boliger og bygg. I Byggmesteren i oktober forbereder vi artikler om plusshus, lavenergi og nesten nullenergi.

Har du gode ideer, så send dem gjerne til post@byggmesteren.as.

 

Mer å hente på materialer

På dialogmøtet Dibk hadde med næringen i mai i fjor, sa leder for arbeidet med de nye kravene, senioringeniør Inger Grethe England, blant annet:

– Det er neppe mer å hente på skjerpede krav til energibruk i bygningenes driftsfase, det kan derimot være noe å hente på blant annet materialbruk og klimagassberegninger.

Hun sa det kan bli obligatoriske krav om sånt som U-verdi, luftlekkasje og vindus- og døråpninger. Det kan også bli tilleggskrav som vil handle om tekniske løsninger som styringssystem for varme og lys, varmegjenvinning i ventilasjon og gråvann, passive energitiltak som plassering og solinnfall, og produsert fornybar energi til eget bruk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *