Tradisjonshåndverkerne i Entreprenør Byggtrad Løvoll AS fra Volda er engasjert i restaureringene. (Foto: Byggtrad Løvoll AS)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Restaurerer Hyggen og Tryggen

De fredede gammene på Reinøya ved Vardø settes i stand og det vil samtidig bli en oppgradering av Slaveriet på festningen Vardøhus.

Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Fremover skal flere fredede bygninger her og på naturreservatet Reinøya restaureres, skriver Forsvarsbygg.

Gammene skal settes i stand

Miljøseksjonen ved faggruppe kulturminne har i samarbeid med faggruppe naturforvaltning prosjektert en omforent løsning for det arbeidet som gjennomføres.

– Formålet med restaureringsprosjektet av gammene på Reinøya er å gjenopprette funksjonaliteten, slik at de kan brukes igjen. Arbeidet vil foregå frem til september i år og fortsette til neste år, sier Roberta Luciani i Forsvarsbygg.

Øya er fredet som naturreservat. Gammene «Hygga» og «Trygga» ble bygget en gang på siste halvdel av 18-hundre tallet. De ble brukt til å høste måsegg, dun og multer, og til rekreasjon og utfluktformål for festningens befal.

(Foto: Forsvarsbygg)

Prosjektet samarbeider med Forsvarsmuseet og Riksantikvaren om disse tiltakene. Forsvaret ved Finnmarks landforsvar gjennom HV17 bidrar også med telt til byggeplassen. Kommandanten på Vardøhus festning stiller til disposisjon en båt og soldater til arbeidet med stikking av torv.

Forsvarsbygg har invitert flere fageksperter innen restaurering av gammekonstruksjoner i Norge til å delta i anskaffelseskonkurransen. Entreprenør Byggtrad Løvoll AS er engasjert. Anskaffelsen av never som underlag for torvtekking er vunnet av Målselv Tradisjonshåndverk AS.

Oppgraderer Slaveriet

Bygningen Slaveriet på Vardøhus er fredet og ble i sin tid oppført i 1745/1812 ifølge Verneplan for Vardøhus festning. Forsvarsbygg setter nå i stand bygningen. Formålet er å legge til rette for en ny utstilling fra Forsvarsmuseet.
Gulvene skal pusses og males, veggene kalkes, de opprinnelige himlingene males med linoljemaling.

Slaveriet. (Foto: Forsvarsbygg)

Det elektriske anlegget fornyes helt og plasseres på loftet, likeså rør til sprinkleranlegg som pr i dag preger rommet der kongestokken er stilt ut. Ny belysning tilpasset utstillingen vil også komme på plass. Vedlikehold av eksteriøret med vinduer, dører og vegger ble initiert i fjor, dette skal fullføres.

Forsvarsbygg faggruppe kulturminne er rådgiver i prosjektet og samarbeider både med Forsvarsmuseet og Riksantikvaren.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *