Asle Rande i Backe Entreprenør AS og Erik Frellsen i Maxbo Proff har inngått en avtale som innebærer et tett samarbeid mellom de to selskapene. (Foto: Katrine Lunke)

Maxbo og Backe inngår storavtale

Maxbo Proff har inngått en rammeavtale med Backe Entreprenør AS for levering av byggevarer de neste fire årene. Avtalen har en verdi på over 500 millioner kroner.

Avtalen gjelder til 2024 med en mulighet for forlengelse i ytterligere to år og er basert på et årlig uttak på mellom 100 og 150 millioner kroner. Avtalen inkluderer blant annet at alle byggeplassene følges opp av et eget spesialist-team som skal sikre at prosjektene når målene som er satt.

– Vi har laget et eget program som heter «Forbedringsarbeidet», hvor det skal jobbes strukturert med definerte målsetninger innen blant annet bærekraft, HMS og prosjektplanlegging. Målet er større effektivitet og høyere kvalitet, sier Erik Frellsen, direktør for storkunder i Maxbo Proff.

Øker forutsigbarheten

Maxbo har de siste to årene gjort store endringer i Proff-organisasjonen og iverksatt det største investeringsprogram i sin 370 år lange historie.
k
– Vi investerer millionbeløp innen strategisk viktige områder, som skal gi kunder og Maxbo Proff en sterk plattform for fremtidig vekst. Det inkluderer ny logistikkplattform, omfattende digitalisering og spesialistkompetanse innen områder som elementproduksjon, verktøy og festemidler. Dette var også elementer som var utslagsgivende for utvelgelsen av byggevareleverandør for Backe, sier Frellsen.
k
Administrerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør AS har stor tro på at avtalen vil ha mange positive effekter.
– Med en slik av avtale vil vi øke forutsigbarheten i prosjektene våre gjennom mer effektive prosesser, kontinuerlig forbedring og sikre utvikling i samarbeidet vårt med en av våre store leverandører, sier administrerende direktør Randen.
Asle Rande og Evelin Valme i Backe Entreprenør og Erik Frellsen og Thomas Støkken i Maxbo Proff markerte den nye avtalen på byggeplassen til Backe i Asker, hvor de bygger nye Risenga ishall. (Foto: Katrine Lunke)
Maxbo har nå fått på plass en ny logistikkplattform, som legger til rette for flere logistikktjenester og større fleksibilitet i leveringstilbudet.
k
– Dette innebærer blant annet miljøvennlige transportalternativ, tredjepartslogistikk, byggeplasslogistikk og flere leveringsalternativer for byggeplassene. Eksempelvis kan byggeplassen redusere fraktprisen ved å planlegge bedre frem i tid. I tillegg sikrer avansert transportplanlegging bedre utnyttelse av bilparkens lastekapasitet, som er godt for kunden og miljøet, sier Frellsen i Maxbo Proff.

Viktig med bredde

alvor. Vi skal utvikle oss videre og levere på miljøkriterier i alle prosjekter. Derfor ser vi frem til å ha Maxbo Proff som partner for å løfte miljøkompetanse og øke andelen bærekraftige produkter i prosjektene våre, sier Asle Randen.
k
For innkjøpsdirektør Evelin Valme, i Backe Entreprenør var det avgjørende med en leverandør som kunne levere bredt.

– Backe ønsket å inngå rammeavtale med en byggevareleverandør som kunne levere på alle områder, som pris, logistikk, digitalisering, HMS og ytre miljø. Utvikling av tjenestekonsepter anses som stort satsningsområde både fra Maxbo og Backe, sier innkjøpsdirektør Valme.
k
– Backe er ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert, som betyr at de jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av både sin egen organisasjon og i samarbeid med sine leverandører. Våre leverandører skal kunne praktisk gjennomføre og vise til forbedringer, og da er Maxbo-programmet «Forbedringsarbeidet» en etterlevelse av dette, sier Evelin Valme.

Flere eksperter

I samarbeidet med Backe Entreprenør skal Maxbo Proff bringe flere eksperter inn i prosjektene enn det som har vært vanlig tidligere.

– Vi har fortsatt kundeansvarlige som støtter kunden til daglig, men flere personer med spesialkompetanse bringes inn i teamet på kundens prosjekter. Slik skal de bistår med å finne de beste løsninger når det trengs, sier Frellsen.
k
– Tradisjonelt har byggebransjen hatt et ganske ensidig fokus på materialkostnader. Konkurransedyktig pris er fundamentalt for vår bransje, men pris er bare én av flere kritiske faktorer som har stor betydning for totallønnsomheten i byggeprosjektet. Det er her spesialist-tilnærmingen vår kommer inn. Våre spesialister bistår med planlegging av løsninger, logistikk, digitale verktøy og miljørådgivning. Vår betydelige investering i disse områdene kommer nå kundene våre til gode, sier Erik Frellsen.

– Vi har også stor tro på at vi vil få mye igjen fra Backe i dette samarbeidet, og at vi får en kompetanseheving hos oss på områder hvor Backe er spesielt sterke, sier Frellsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *