Kompensasjonsordningen for lærlinger forankres i dagpengeregelverket, men det vil blant annet gis unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelsen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

– For å få tilgang til ordningen må lærlingene søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte. De vil kunne benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april , slik at de som ikke har anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV raskt kan få deler av beløpet inn på konto, sier statsråden.

Ordningen trer i kraft straks og vil få virkning fra 20. mars.