Departementet vender tommelen ned for en egen teknisk forskrift for arbeider på eksisterende bygg. (Illustrasjonsfoto)

Byggmesterforbundet advarer mot pbl-forenkling

Kommunaldepartementet vil forenkle plan- og bygningsloven, men kan ende med mindre forutsigbarhet i byggesaksbehandlingen, mener Byggmesterforbundet.

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven var på høring fram til 1. september. Departementet begrunner endringsforslagene med Regjeringens ønske om å forenkle hverdagen for folk flest. Byggmesterforbundet sier i en høringsuttalelse at de er enige i intensjonen, men minner om at byggereglene handler om komplekse forhold som i stor grad praktiseres av en profesjonell næring og bygningsmyndighetene.

Les mer om høringen her

Dyre og vanskelige å etterleve

Departementet mener dagens regelverk for eksisterende byggverk er uklart og vanskelig, dessuten er kravene dyre og vanskelige å oppfylle. Enklere og tydeligere regler kan bidra til at det store potensialet i bygningsmassen utnyttes bedre, heter det blant annet i høringsnotatet.

Kommunen trenger større handlingsrom til å stille krav som lar seg oppfylle i praksis, og som kan tilpasses det aktuelle byggverkets fysiske forutsetninger, mener departementet og foreslår at kommunene kan benytte skjønn i behandling av søknader om unntak fra bygningstekniske krav.

 

Krever for mye av saksbehandlerne

Byggmesterforbundet mener derimot at skjønnsvurdering krever økt saksbehandlingskapasitet som allerede er en utfordring i kommunene og at dette kan føre til lengre saksbehandlingstid og mer uforutsigbar saksbehandling. Regelveket må bli så klart at det ikke er opp til den enkelte saksbehandler å vurdere kravsnivå, poengterer byggmestrene.

 

Rehab-tek for omfattende

I forslaget har departementet kommet til at det ikke skal utarbeides en egen forskrift for eksisterende byggverk.
– Ettersom bygningsmassen er svært sammensatt, og tekniske løsninger må tilpasses den konkrete bruken, tilstanden og andre forhold ved byggverket, mener vi en egen forskrift vil bli for komplisert og omfattende. Etter vårt syn er det mer hensiktsmessig å tydeliggjøre rammebetingelsene i loven, heter det i høringsnotatet.

For lave ambisjoner for eksisterende bygg

Det er ikke Byggmesterforbundet enig i: – Forslaget som gjelder arbeider på eksisterende bygningsmasse, mangler de ambisjoner som myndighetene har for nybygg. I stedet for et «romslig og skjønnsbasert» regelverk, må det utarbeides en ny teknisk forskrift for eksisterende bygg. Det må kombineres med veiledning og preakseptert tolkning/ytelser.

Tilpasse til sirkulær økonomi

Forbundet mener forslaget til endringer i byggereglene ikke har med seg samfunnsutviklingen som går i retning sirkulær økonomi og som innebærer mer energieffektive og miljøvennlige bygg. Klimaeffektive bygg, forlenget levetid og faglig utførelse, er avgjørende i den sirkulære økonomien, påpeker Byggmesterforbundet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *