Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Mæland vil ha flere inn i egen bolig

– Vanskeligstilte i boligmarkedet hjelpes best om de kan gå fra å leie til å eie egen bolig, mener kommunalminister Monica Mæland (H).

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et stabilt boligmarked, og har satt i gang en rekke tiltak for raskere boligbygging og lavere byggekostnader. Like viktig er det å ha en offensiv politikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. Hun har nå startet på arbeidet med sin første stortingsmelding om boligsosialt arbeid.

 

De fleste bor godt

– De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig ser vi at barnefattigdommen øker, og at flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen skal vi snu, sier Mæland.

Hun inviterer alle interesserte til å komme med innspill i arbeidet med meldingen:

– Jeg legger opp til en åpen og inkluderende prosess. De som ønsker, vil få mulighet til å gi innspill på nett og på ulike møter i løpet av året, sier kommunalministeren.

Ingen skal være bostedsløse

Mens et flertall av befolkningen bor i egen bolig, er det motsatt for vanskeligstilte barn. Tre av fem barn i husstander med svak økonomi bor i en leid bolig.

– Det å gå fra leie til eie er antakelig det viktigste tiltaket for å forhindre at fattigdom går i arv. Eierskap gir stabilitet og lar familiene bygge opp kapital, sier Mæland.

– Antall bostedsløse er betydelig redusert, men vi er ikke mål. Ingen skal være bostedsløse. Det kan høres ambisiøst ut, men mange kommuner er allerede på god vei, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *