Nå får alle elever på ungdomsskolen prøve ut praktisk håndverk. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

Praktisk håndverk blir nytt valgfag i ungdomsskolen

– Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Målet er å gi elevene erfaringer med ett eller flere håndverk, sier Kunnskapsdepartementet.

Les også: Liten skole satser stort på sløyd

Ønsker økt rekruttering til yrkesfag og mindre kjønnsforskjeller

En forsøkslæreplan for det nye valgfaget praktisk håndverksfag er nå klar til å prøves ut – allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby faget til elevene sine.

Det nye valgfaget; praktisk håndverksfag, har noen likhetstrekk med dagens valgfag design og redesign, men det er lagt mer vekt på at elevene får øve og oppleve mestring innenfor et håndverksområde. Elevene skal bli i stand til å møte nye utfordringer og samtidig videreutvikle de ferdighetene de for eksempel lærer i kunst og håndverk.

Hensikten med det nye valgfaget er også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Her er statsråd Jan Tore Sanner i samtale om valgfag med elever ved Bjørngård skole. (Foto: KD)

– Valgfaget, praktisk håndverksfag, skal være en arena hvor elevene får oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi legger vekt på at skolene skal ha samarbeid med lokale bedrifter. Jeg håper faget kan gi elevene en smakebit av yrker de ikke kjenner noe særlig til fra før og inspirerer elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet. Vi vil gjerne ha flere kvinnelige tømrere og mannlige skreddere.

– Jeg håper særlig at jenter kan oppdage tradisjonelle mannsyrker, og gutter få interesse for yrker som er dominert av kvinner. I dag velger menn særlig bygg og anlegg og elektrofag, eller å bli snekkere, anleggsmaskinførere, murere og taktekkere, mens kvinner velger helse- og oppvekstfag eller kunst og design og arkitektur. Men vi trenger begge kjønn i alle yrker, sier Sanner.

Hensikten med faget er også å gi elever mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Også teorien som inngår i det praktiske håndverksfaget skal være tett knyttet til det praktiske. 

Faget skal gjøre elevene bedre kjent med arbeidslivet

Et annet viktig mål med det nye valgfaget er at flere unge skal bli i stand til å ta miljøbevisste valg for en bærekraftig utvikling.

– Ved at elevene utvikler forståelse for egenskapene til råmaterialer og bruksområder til materialene gjennom å skape noe selv, vil de kunne få økt respekt for ressursene vi bruker, mener kunnskapsministeren.

Samarbeid med lokale håndverksbedrifter er en viktig del av arbeidet med det nye valgfaget. Gjennom samarbeid med lokale bedrifter og håndverkere kan elevene få mye bedre kjennskap til arbeidslivet enn de gjør bare gjennom aktiviteter i klasserommet.

– Jeg har stor tro på at dette faget kan bidra til at flere vet mer om yrkesfag før de velger videre utdanning og arbeid. På den måten kan de gjøre valg som er mer basert på egne erfaringer og kunnskap enn før, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

BNL: Svært positivt

–Det er flott at det legges bedre til rette for at ungdom skal bli bedre kjent med håndverksfagene. Vi har sterkt behov for at flere velger våre fag, og håper dette kan bli en god arena til å synliggjøre håndverksfagene bedre, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

–BNL har lenge jobbet for at det skal bli mer mulighet for å utøve praktiske fag tidligere i skoleløpet. Vi synes også det er spennende med lokalt samarbeid med bedrifter og at elevene gjennom dette gir de bedre kjennskap til arbeidslivet, avslutter Leegaard.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *