Direktør Simen Bjørgen er lettet. (Foto: Norsk kulturminnefond/Linda Cathrine Herud)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kulturminnefondet nesten slukt av fylkeskommunene

11 fylkeskommuner ville legge ned fondet og overføre midlene til seg selv i forbindelse med regionreformen.

Det er Kulturminnefondet som selv opplyser om prosessen på sine Facebooksider.

Les også: Hedret Håkon med håndverksstipend

Overlever regionsreformen

Nylig ble regjeringspartiene og KrF enige om oppgaveoverføring til fylkeskommunene som en del av regionreformen.

I dette arbeidet ba 11 fylkeskommuner i et «koordinert innspill» om at Kulturminnefondet skulle nedlegges og midlene overføres til dem.

Dette for å «…koble dette virkemidlet til fylkeskommunenes øvrige økonomiske, regulatoriske og informative virkemidler» ifølge fylkeskommunene.

Kulturminnefondet påpeker at de er bevaringsfeltets største suksesshistorie. Fondet har arbeidet seg til en unik posisjon innen bevaring og formidling som vanskelig kan erstattes av fylkeskommunene.

– Bevaring og bruk av bredden av kulturminner i Norge er avhengig av engasjementet til huseiere og ildsjeler! skriver fondet.

Forsvart av kulturvernorganisasjonene

Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN og Landslaget for Lokalhistorie var svært negative til forslaget og jobbet for at fondet skal bestå.

Ifølge Kulturminnefondet argumenterte alle organisasjonene for at en overføring av midlene ville føre til mindre effektiv bruk, færre kulturminner satt i stand og en større byråkratisering av feltet. Det ville kanskje ført til sterkere fylkeskommuner, men det ville ført til mindre kulturminnevern.

Forslaget ble etter tilsvaret stilt i bero av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Kulturvernorganisasjonene er meget glade for at rikspolitikerne har sett betydningen av dette, og at de i arbeidet med å definere fylkeskommunenes arbeidsfelt har avvist forsøket på å demontere Kulturminnefondet, skriver fondet selv og legger til at de nå håper at regjeringen følger opp med en sårt tiltrengt økning av fondets midler i statsbudsjettet for 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *