For å oppnå et energieffektivt tak er det lagt ut to lag med Rockwool TOPROCK CTF og den gjennomsnittlige isolasjonstykkelsen er 35-40 cm. (Foto: Byggpartner)

Isolerer 28 000 m² tak på Ås

– Dette er vår største og mest kompliserte jobb noensinne, sier takentreprenøren Byggpartner AS om arbeidet på Campus Ås.

– Statsbygg har ønsket kvalitet i alle ledd både når det gjelder produktvalg og utførelse og det har gjort dette prosjektet svært spennende og utfordrende, forteller en engasjert markedsansvarlig Jarle Svendsen hos Byggpartner AS.

Prosjektet på Ås

Campus Ås, med Statsbygg som byggherre, er Norges største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren noensinne. Det nye veterinærbygget på ca 63.000 m2 er også landets største pågående landbaserte byggeprosjekt.

Utbyggingen er teknisk krevende og prosjektet er komplisert som følge av bl. a. bygningenes utfordrende bruksområder.

Campus Ås skal stå ferdig for 5000 studenter og 1500 ansatte til skolestart høsten 2020. (Foto: AF Gruppen)

AF Gruppen har entreprisen for tett-bygg, som bl. a. omfatter utvendige fasader, vinduer og tak. Arbeidet utføres av AF Bygg Østfold og med Byggpartner AS som underentreprenør for alt arbeidet med isolering og tekking av takene.

Takisoleringen og tekkingen

– Arbeidet med taktekkingen startet i januar 2017 og TOPROCK CTF ble valgt som takisolasjon. Dette er et system med ubrennbare steinullprodukter av høy kvalitet som benyttes på tak uten naturlig fall. Systemet leveres på miljøpaller og består av tilskårne lameller som skaper det nødvendige fallet samt trykkfordelende topplater. Foruten de svært gode branntekniske egenskapene betyr det mye for oss at utleggingen går raskt og effektivt og at vi får minimalt med avfall, informerer Svendsen.

-Tilsammen har vi lagt ut over 28000 m2 med TOPROCK fordelt på 13-14 takflater med ulike nivåer som helt eller delvis henger sammen. I praksis har dette nærmest vært egne prosjekter med tanke på arbeid og gjennomføring og således stilt store krav til planlegging og logistikk. Og det er Bjørn Erik Eik her hos Byggpartner som har styrt prosjektet helt forbilledlig, fremhever Svendsen.

Oversikt over takflatene. (Foto: Byggpartner AS)

For å oppnå et energieffektivt tak er det lagt ut to lag med TOPROCK CTF og den gjennomsnittlige isolasjonstykkelsen er 35-40 cm. Dette gir en u-verdi på 0,10 slik prosjektbeskrivelsen krever. Over isolasjonen er det lagt 2 lag Isola asfaltbelegg som er sveiset og festet mekanisk.

På ca 15.000m2 av de lavereliggende takene, som er synlige fra vinduene i de høyere bygningene, er det lagt grønt tak med sedumdekke både pga vannfordrøyning og for å øke den visuelle kvaliteten for brukerne av byggene.

Svendsen legger ikke skjul på at det har vært et krevende prosjekt ikke minst pga størrelsen. Vi har totalt utført over 100.000 m2 med protekking og to-lags tekking med asfaltbelegg og på det meste har vi hatt nærmere 25 medarbeidere på byggeplassen. Det har vært mye å sette seg inn i som følge bl. a. HMS, grensesnittet mot andre leverandører og mange språk som skal kommuniseres og forstås. Dessuten var årets harde vinter tidvis en utfordring for arbeidet med tanke på skiftende temperaturer og nedbør i ulike former.

– Men nå, som det snart skal settes sluttstrek etter at de siste vanntestene er unnagjort, er vi svært fornøyd, sier han. – Og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere som er svært godt fornøyd.

En stor og viktig leveranse

– Å kunne levere takisolasjonen til Norges største byggeprosjekt er noe vi er svært stolte av, forteller marketingsjef Torkel Wæringsaasen hos AS ROCKWOOL. En leveranse på mer enn 10.000m3 med TOPROCK CTF er ikke hverdagskost for oss, erkjenner han.

– Vi tar leveransen som et bevis på at TOPROCK CTF er et konkurransedyktig kvalitetsprodukt med varige egenskaper som er viktige for seriøse aktører å bruke i sine prosjekter. For det å bygge brannsikre og energieffektive tak vil være et område med stadig større fokus i årene som kommer, avslutter marketingsjefen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *