De ni eierne skal nå ta godt vare på sine ni kulturminner i Hemsedal. (Foto: Kulturminnefondet)

Istandsetter ni løer

Ni eiere av ni ulike løer på Jordheimsmyran i Hemsedal har gått sammen for å redde dette viktige kulturmiljøet.

Alle ni har søkt Kulturminnefondet om midler til å sette i stand løene, og alle ni har fått tilskudd til ulike tiltak.

Viktig å bevare helheten

I februar var direktør Simen Bjørgen på besøk for å overlevere det synlige beviset på støtten.

I de faglige vurderingene fra Kulturminnefondet står det:

– Løene i seg selv er ikke unike, men de ni løene sammen danner et helhetlig kulturmiljø, der de ligger på rekke og rad i et sammenhengende jordbruksareal. Det gjør dette prosjektet viktig, og de omsøkte tiltakene vil ivareta løene og kulturmiljøet i Jordheimsmyran, og sikre kulturminneverdiene på en god måte.

Fra overrekkelsen av det synlige beviset på støtten til de ni eierne. F.v. eier Asle Grøthe, eier Ole Embrikgård, ordførar Oddvar Grøthe, eier Ole Grøterud, eier Narve Jordheim Brenna, eier Lars Einar Intelhus, Oddvar Jordheim (møtte for eier Ole Martin Jordheim, Finn Jostein Aalstveit Wilson (møtte for eier Tor Grøthe, Viel Ribberud fra Hemsedal kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Eierne Oddmund Jordheim og Christian Embre var ikke til stede. (Foto: Kulturminnefondet)

 

Det er ikke bare løene i Hemsedal som har fått støtte i Buskerud.

I alt 30 prosjekter har fått over fire millioner kroner i tilskudd til sammen.

Det kom 53 søknader fra Buskerud som til sammen søkte om 11,5 millioner kroner.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *