Tredriver i Finnmark Tor Håvard Sund (v) og fylkesskogmester i Finnmark Helge Molvig. (Foto: Jørn Fossmo / Regjeringen)

Finnmark satser på eget tre

Fylket har fått egen tredriver som skal utvikle og øke bruk av lokalt tre, og i Alta oppfører Peab Bjørn Bygg fem massivtrebygg på rundt 24 000 m².

Tre er et fornybart og klimavennlig råstoff som blir stadig mer etterspurt. Det er et mål å øke bruken av tre som erstatter mer klimaskadelige materialer, skriver fylkeskommunen.

Liten og viktig næring

Fylkesmannen i Finnmark har satt i gang et treårig prosjekt der det skal satses på økt trebruk i Finnmark. Tredriveren er kommet på plass med hjelp av støtte fra Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Finnmark og Alta kommune.

Tredriver i Finnmark blir skogbrukssjef Tor Håvard Sund som til daglig er interkommunal skogbrukssjef i Finnmark. Han får nå et økt ansvar for å mobilisere til mer bruk av lokalt tre og mer bruk av tre generelt i byggebransjen i Finnmark.

Tross det faktum at skogbruk er en liten næring i fylket, omfatter den totalt ca 70 bedrifter der 22 er betalende medlemmer i Skognæringa kyst. Finnmark treforum har de siste årene hatt fokus på å etablere Finnmarksfuru som et begrep i det lokale markedet.

100% Finnmarksfuru. (Foto: Fylkesmannen i Finnmark )

Målet er at man skal skape en bevissthet om at vi har et høyverdig produkt lokalt som egner seg til en rekke formål og til en konkurransedyktig pris. Forbrukeren skal vite at treprodukter fra Finnmarksfuru har høy kvalitet, lang holdbarhet og eksklusivt preg.

I tillegg registrerer næringen økende interesse for å bruke finnmarksfurua som utvendig kledning, kjernevedprodukter og villmarkspanel.

– En viktig oppgave for tredriveren blir å sørge for å utnytte denne interessen ved at sagbrukene produserer det kvantum og de produktene som etterspørres. Tredriveren skal øke trebruken i Finnmark totalt sett, der så mye som mulig av denne økninga kommer lokale aktører til gode, sier fylkesmannen i Finnmark.

Store massivtrebygg i Alta

Det er økende interesse for å bruke tre som byggemateriale i nybygg i Finnmark, blant annet er fylkets første massivtrebygg under oppføring i Alta – der det bygges nytt omsorgssenter.

– Dette er et av de største oppdragene vi har hatt noensinne, sier en svært fornøyd Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Altas nye omsorgssenter vil blant annet bestå av 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser fordelt på totalt fem bygg. (Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter)

Hele prosjektet bygges i massivtre.

− Prosjektet passer veldig godt med vår visjon som handler om å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Her får vi muligheten til å bygge et viktig bygg for lokalsamfunnet i Alta. Det er også veldig positivt at byggherren har valgt miljøvennlig massivtre, sier Gro Skaar Knutsen.

Omfattende omsorgssenter

Omsorgssenteret får beliggenhet i Alta sentrum. De fem bygningene, som totalt utgjør et areal på rundt 24 000 kvadratmeter, vil bestå av flere avdelinger og funksjoner. Det blir blant annet 54 heldøgns bemannede omsorgsboliger og seks heldøgns bemannede omsorgsboliger for yngre brukere.

I tillegg skal det bygges 72 langtids sykehjemsplasser og 36 korttids sykehjemsplasser.

(Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter)

− Utover dette bygger vi kontorlokaler, resepsjon, kafé/kantine, storkjøkken, helsestasjon og legekontor. Parkeringskjeller og tekniske arealer er også med i oppdraget, forteller Per Ivar Rasmussen, distriktssjef for Peab Bjørn Bygg i Finnmark.

− Totalt har vi beregnet at det vil gå med om lag 9500 kubikkmeter betong og 4000 kubikkmeter massivtre, legger han til.

Oppdraget er en totalentreprise som startet med en samspillsperiode.

Arkitekt er Stein Halvorsen Arkitekter. Oppstart var i januar 2018 og prosjektet skal overleveres sommeren 2020.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *