Til sammen ble det gjennomført 219 tilsyn over hele landet i de tre ukene i februar og mars aksjonen pågikk. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for de ansatte, sier Arbeidstilsynet.

I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

Svært alvorlig

– Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Og mange av ulykkene skyldes at maskiner mangler vern mot bevegelige deler eller at vern er fjernet. Industrien er også en næring som er overrepresentert når det gjelder dødsulykker.

Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen.

Statistikken viser at unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt for ulykker.

Brudd på regelverk i tre av fire tilsyn

Til sammen ble det gjennomført 219 tilsyn over hele landet i de tre ukene i februar og mars aksjonen pågikk. Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn.

Arbeidstilsynet stanset bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

– Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

I tillegg til manglende vern, ble det avdekket at eldre maskiner i 36 prosent av tilsynene manglet nødstopp. Mens det på maskiner fra etter 1995 til sammenligning ble funnet manglende nødstopp i 14 prosent av tilsynene.

Manglende opplæring i bruk

Et annet urovekkende funn er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet

I fire av ti virksomheter finner Arbeidstilsynet i tillegg at arbeidsutstyret ikke er merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker bruk. Dette ble kontrollert i 180 av virksomhetene vi førte tilsyn med.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *