Helle Hartz Hagen og Jan Einar Gåsholt fra Akrim svarte på mange spørsmål og kommentarer, og Rolf Eilerås i Byggmesterforbundet, styrer debatten.

Vestfoldinger vil ikke vente lenge på a-krim

De var utålmodige og satt knapt stille på stolene, vestfoldingene som torsdag kveld hadde dialogmøte med A-krimsenteret i Tønsberg.

– Vi er rastløse og opplever at det ikke skjer noe, sa Rolf Eilerås, leder i Byggmesterforbundet Vestfold da han ønsket tre representanter for det nye a-krimsenteret velkommen til dialog med den lokale byggebransjen.

Han fortalte at samarbeid bransjen har med myndighetene og kontrolletatene i Medbyggerne har fungert bra, men at man stadig lurer på hva som kommer ut av det det blir tipset om.

I salen satt omkring 30 representanter for flere av byggfagene og trippet da koordinator for a-krimsenteret, Helle Hartz Hagen, presenterte seg og de to andre, Marianne Pedersen fra Arbeidstilsynet og Jan Einar Gåsholt som er koordinator for operativ gruppe i Vestfold. Senteret arbeider i Telemark, Vestfold og Buskerud og kontrolletatene i alle tre fylkene er representert: Politiet, Nav, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Skatteoppkreveren.

Trege i reaksjonen

Hartz Hagen var knapt kommet i gang med presentasjonen av virksomheten og arbeidsmetodene deres før det første kommentaren kom fra salen:

– Dere er utrolig trege når dere oppdager noe ulovlig, fastslo byggmester Leif Ingar Liane fra Porsgrunn.

– De kriminelle er mye smartere enn dere og forsvinner til andre steder før dere får reagert, mente han.

Tømrermester Anders Frøstrup diskuterer et tips med Jan Einar Gåsholt i A-krim Tønsberg.

Dere blir lurt

– Når noen blir kontrollert, juger de om at de bare er gode kamerater av byggherren, og dere lar dere lure, smiler og drar derfra, fulgte tømrermester Anders Frøstrup fra Tønsberg opp.

Marianne Pedersen, Arbeidstilsynet.

– I arbeidstilsynet har vi myndighet til å stanse arbeid når det er fare for liv og helse, men det hender at byggeplassen startes opp igjen så snart vi har reist. Vi må ha med oss politiet om noen må bortvises eller noen forsøker å stikke av, forklarte Marianne Pedersen.

Hun la til at det er begrenset hva arbeidstilsynet kan gjøre noe med når det foregår på privat grunn. Men det kan være at lovendringer vil komme for å endre på det.

 

Krympe handlingsrommet

Hartz Hagen minnet om at akrims oppgaver er å identifisere kriminelle aktører og krympe handlingsrommet deres gjennom kontroller.

Hun sa at kriminelle aktører har etablert seg i arbeidslivet i Buskerud, Vestfold og Telemark.

– De gjør alt de kan for å unndra seg myndighetenes kontroll. Men a-krimsenteret ble etablert i fjor sommer nettopp for å bekjempe disse aktørene, og vi får til mye når vi bruker alle etatenes virkemidler på en effektiv og samordnet måte. Som et direkte resultat av senterets arbeid, ble 18 kriminelle aktører satt ut av spill i fjor, og vi reduserte kapasiteten til 34 andre.

Omkring 30 bransjefolk var med på møtet.

Sett noen kriminelle?

Hun oppfordret byggebransjen til å komme med opplysninger de måtte ha om kriminelle aktører i næringen, men fikk ikke napp på noen storfisker. I hvert fall ikke der og da.

Hun og kollegene i a-krimsenteret fikk derimot mange innspill om å følge med og reagere på tips. De forsikret at tips blir fulgt opp, men at taushetsplikten og hensyn til etterforskning hindrer dem fra å melde tilbake om hva de gjør med tipsene.

 

Storaksjon i fjellet

Som ferskt eksempel på kontrollvirksomheten operativ gruppe driver, fortalte Hartz Hagen om en to dager lang aksjon på byggeplasser i fjellheimen i Telemark. En stor gruppe fra de forskjellige kontrolletatene var med, og politiet deltok for å forhindre at noen kunne stikke av.

– Vi oppdaget litt av hvert, men kan ikke gå inn nærmere inn på resultatene ennå, fortalte Hartz Hagen. Hun la vekt på fordelen myndighetene har med bærbare elektroniske verktøy som effektiviserer oppfølgingen av de kontrollerte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *