SpareBank 1 erstatter årlig skader på bygg og innbo for mange hundre millioner. (Illustrasjonsfoto: SpareBank 1)

Vil gjenoppbygge grønnere

– Vi som bygger opp igjen skadede boliger og eiendom kan ta et betydelig ansvar for bærekraftig bygging, mener Nina J. Arstal i SpareBank 1 Forsikring.

Den globale byggebransjen er den største forbrukeren av råvarer og står for mellom 25 og 40 prosent av verdens karbonutslipp. Potensialet for mer bærekraftig bygging er skyhøyt, men her er verden på etterskudd, viser årets Global Opportunity Report.

Les også: Låner ikke bort til ufaglært oppussing

Akutt behov

– Hvert år produseres ett tonn bygnings- og materialavfall per person i Europa. Ansvarlig forbruk og produksjon er ett av FNs bærekraftsmål hvor verden er på etterskudd. Vi som bygger opp igjen skadede boliger og eiendom kan ta et betydelig ansvar på dette området, mener Nina J. Arstal, leder for forsikringsoppgjør i SpareBank 1 Forsikring.

Årets rapport fra Global Opportunity Explorer(GOE) viser at flere av FNs bærekraftsmål står i fare for å ikke bli innfridd innen 2030. GOE er et felles prosjekt mellom DNV GL, den internasjonale tenketanken Sustainia og FN-initiativet UN Global Compact. SpareBank 1 er støttespiller av GOE, som de senere årene har utgitt en rapport med løsninger for å nå FNs bærekraftsmål. Årets rapport ble lansert hos DNV GL på Høvik 1. februar.

– Vi ønsker å endre både hvordan vi bygger nytt og gjenoppfører delvis eller totalskadede boliger, for eksempel etter brann eller ekstremvær. Vi må fokusere på materialvalg og energibruk i byggets levetid, og gjenbruke materiale der det er mulig, sier Arstal.

Rapporten sier det er et akutt behov for løsninger som endrer hvordan vi forbruker og produserer varer og tjenester, og bygninger som skal oppføres og rehabiliteres er et område med stort bærekraftspotensiale.

– Vi kan gjennom våre valg og vår innkjøpsmakt som forsikringsselskap påvirke entreprenører, håndverkere og forhandlere av byggematerialer og til å handle bærekraftig og veilede kundene våre til å ta mer bærekraftige valg, sier Arstal.

Bærekraftskrav inn i anskaffelsesprosesser

I utgangspunktet plikter forsikringsselskapet, så fremt forsikringstaker har dekning, å føre opp bygninger tilbake til opprinnelig standard etter skade. Med dagens teknologi og løsninger er det mulig å bygge mer bærekraftig.

– Vi har lagt inn bærekraftskrav i konkurranser om rammeavtaler for å reparere og gjenoppføre skadede hus og hjem, sier Arstal.

Helt konkret stilles det krav til at alle leverandører av tømrer- og entreprenørtjenester samt skadesanering skal drive sin virksomhet på en seriøs og bærekraftig måte. Kravene innebærer visse korrekte lønns- og arbeidsvilkår, ordnede skatteforhold, bruk av lærlinger og HMS-standarder. I tillegg skal avtalepartnere bl.a. ha egen miljøpolicy, gjenbruke og velge mer miljøvennlige materialer og aller helst være miljøsertifisert.

– Dette er krav som blir godt mottatt blant de mange seriøse aktørene i byggebransjen. Vi erstatter årlig skader på bygg og innbo for mange hundre millioner så potensialet for å rehabilitere og gjenoppføre mer bærekraftig er stort, sier Arstal.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *