- Hvordan kan aktører uten tilstrekkelig faglig bakgrunn drive teoretisk opplæring i glassfaget?, spør Arne S. Hansen. (Foto: Glass og Fasadeforeningen)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kritisk til tilbydere av fag- og mesterbrev

Har du minst 5 års allsidig praksis fra et fag, kan du ta fagbrev som praksiskandidat i det faget du har praksis fra. Nå selger nye aktører «veiledning» til dette, noe Mesterbrevnemnda og andre advarer imot.

Arne S. Hansen sitter i fire prøvenemnder, er sensor i teoretisk eksamen, underviser §3.5 kandidater på Glassfagsenteret og er autorisert glassrådgiver.

I høst ble han kontaktet på telefon av en selger fra en av bedriftene som tilbyr fagbrev.

Les også: – Ingen snarvei til mesterbrevet

Advarer mot telefonselgere

– Han sa at dersom vi hadde praksiskandidater, kunne de hjelpe til med å skaffe fagbrevet. Jeg ble nysgjerrig, og ba om ytterligere informasjon, forteller daglig leder Arne S. Hansen.

Hansen ville blant annet vite hva slags undervisningsmateriell som ble brukt. Det viste seg å være to bøker fra VG1 Bygg- og anleggsteknikk.

– Selgeren jeg hadde kontakt med mente at bøkene beskriver alt en trenger å vite for å ta fagbrev i glassfaget. I disse bøkene blir det presentert 20 fag.

Glassmesteren vet bedre enn de fleste at et fagbrev krever mer enn som så. Han har lang erfaring med undervisning fra Kongsberg, og har vært med på å utarbeide undervisningsmateriell.

– Faglig holder det ikke mål, slik jeg ser det. Det tilbys ikke undervisning, og lærematerialet er ubrukelig. I realiteten tilbys kun hjelp til å fylle ut to søknader, hevder Hansen.

I tillegg til lærebøkene kunne kandidatene få tilsendt gamle eksamensoppgaver. De er tilgjengelige for alle på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Bekymringsmeldinger

Det har i mange år vært mulig å søke mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. En aktør i markedet tilbyr nå bistand til denne søknadsprosessen.

– Det kan se ut som tilbudet kun handler om hjelp til å skrive en søknad. Et mesterbrev er personlig. Kandidaten må selv finne fram til de relevante dokumentene som underbygger søknaden, og gå inn i den arbeidskrevende prosessen en slik søknad krever sammen med oss, sier fungerende daglig leder Hilde Brodahl i Mesterbrevnemnda.

Mesterbrevnemnda har mottatt flere bekymringsmeldinger fra ulike bransjer, og tok derfor kontakt med det aktuelle firmaet.

– Vi oppfordret dem sterkt til å trekke tilbudet tilbake. Denne tjenesten har ikke noe for seg, slik vi ser det.
I praksis er det kun noen få veldig spesielle kandidater som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, og enda færre som får det innvilget.

– Den beste veien å gå for de aller fleste er mesterutdanningen, en skreddersydd lederutdanning som gode svenner og fagarbeidere med tilstrekkelig praksis har godt utbytte av, sier Brodahl.

 

Vurderer mesterbrev

HMS Vakten AS er en av flere bedrifter som tilbyr § 3.5 praksiskandidater hjelp til å ta fagbrev. Bedriften har tre års erfaring med dette produktet. Daglig leder og eier Jørgen Størksen kan fortelle at det i gjennomsnitt er 100 personer som tar teoretisk og praktisk prøve hvert semester.

– Praksiskandidatene har jobbet minst fem år i bransjen. Vår erfaring er at de har mye mer kompetanse enn de unge som går på videregående skoler. De lærer mye mer ute i jobb enn på skolen, noe som gjør det enklere å bestå både teoretisk og praktisk fagprøve, sier Størksen.

HMS Vakten gjør alt papirarbeidet, sender kandidatene relevant lesestoff og veileder dem fram mot prøvene. Fagfolk i selskapet skal stå for den faglige veiledningen.

– Vi har hatt kandidater fra alle fagområder, flest fra bygg- og anleggsbransjen. Vi har også hatt noen få fra glassbransjen. Alle som ønsker å ta fagbrev kan få hjelp hos oss og mange kjøper dette produktet av oss. Statistisk er det om lag 90 prosent som består prøvene, både den teoretiske og den praktiske.

– Kan du konkretisere hva som ligger i «relevant lesestoff og veiledning frem mot prøvene»?

– Det jeg mener med relevant lesestoff, er tidligere eksamensoppgaver, pensum og alle bøker (på nett) som de får utlevert fra skolen samt annet lesestoff som er relevant. Vi oversender kandidatene lesestoff som gjør at de kan friske opp kunnskapene sine frem mot den teoretiske prøven. Det opplyser vi om når vi snakker med kandidatene på telefon.

– Når det gjelder veiledning, kan de ringe oss med spørsmål de måtte ha, om vi ikke kan gi de disse svarene, kontakter vi de rette folkene for å kunne gi kandidatene det beste svaret, sier Størksen.

Størksen sier de vurderer å få inn mesterbrev som produkt.

– Har dere tilstrekkelig kunnskap om materialet glass, de byggetekniske kravene i TEK17 og beskrivelser for vår bransje i NS3510 til å kunne tilby faglig opplæring både overfor §3.5 praksiskandidater og mesterbrevkandidater i glassfaget?

– Mesterbrev er noe vi fremdeles jobber med, men når det gjelder fagbrev, så har vi den kunnskapen vi trenger både om forskrifter og paragrafer. Selv om glass ikke er det vi melder flest opp i, er det likevel et fag vi kan veilede godt i. De fleste vi melder opp, kan såpass mye i faget sitt at de ikke trenger veldig mye veiledning, avslutter Størksen.

Foreningen kritisk

Prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff, er i likhet med Arne S. Hansen, Geir Bakken ved Glassfagsenteret på Kongsberg og Hilde Brodahl i Mesterbrevnemnda kritisk til fag- og mesterbrevutdanning levert av kommersielle aktører.

– Jeg har ingen tro på at tilbud levert av selskaper som HMS Vakten er i nærheten av kunne levere et fullgodt utdanningsopplegg til verken lærlinger, § 3.5 praksiskandidater eller mesterbrevkandidater i glassfaget. Svarene de gir styrker også min oppfatning. Glassfaget er komplekst, krevende og har stor bredde. Det kreves innsikt i alle deler av faget og man må ha bakgrunn i bransjen for å drive både teoretisk og praktisk opplæring. Mitt råd til alle som ønsker fagbrev eller mesterbrev, enten det er glassfaget eller andre byggfag, kjør på det sikre og pass på å bli opplært av bransjefolk med skikkelig dokumentert erfaring. Aller helst bør man selvsagt benytte tilbudene Glass og Fasadeforeningen gir i samarbeid med KOVS og blimester.com, sier Graff.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *