(Illustrasjonsfoto: PBL)

Må levere mer enn på papiret

Det siste året har Oslo kommune fått mye berettiget ros for innkjøpsreglene i den såkalte Oslomodellen og for å innføre en sanntids oversikt over ansatte i arbeid i de enkelte byggeprosjektene i kommunen.

Andre kommuner har lenge hatt slike bestemmelser, men hovedstadens ambisjon er å stille enda strengere krav.

 

Minst like viktig som at offentlige innkjøpere stiller seriøsitetskrav til leverandørene, er det at kravene etterleves i innkjøpsorganisasjonene.

Kommunerevisjonen i Oslo har sett nærmere på 12 kommunale virksomheters innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. De fleste undersøkte etatene er bydelsadministrasjoner og det er deres oppfølging av kontraktsbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår som er ettergått.

Les også: Offentlige innkjøpere følger ikke opp

 

Noe å tenke på

Resultatene som framkommer i undersøkelsen, bør være en tankevekker for alle som er opptatt av gode innkjøp i det offentlige. Revisjonen viser nemlig at de fleste kontraktene tilfredsstilte forskriftskravene til lønns- og arbeidsvilkår, men det var store mangler i å følge opp om kontraktene blir etterlevd.

 

Vurderer ikke engang

Halvparten av etatene har ikke engang vurdert behovet for kontroll, og flere som gjennomførte kontroll, kontrollerte færre kontrakter enn de burde gjort. Kontroller var dessuten dårlig egnet til å avdekke eventuelle brudd på lønns- og arbeidsvilkår, framgår det av rapporten.

Gode intensjoner må følges opp

Nå ble denne undersøkelsen gjennomført før Oslomodellen ble satt ut i live. Likevel må det være en sterk påminnelse til alle som har engasjert seg for den. Også Oslomodellens krav må følges opp etter at kontraktene er signert. Det må føres kontroll med at de gode intensjonene etterleves i det virkelige liv.

Per Bjørn Lotherington
ansvarlig redaktør i Byggmesteren

Dette er lederartikkel i Byggmesteren nr. 1 2018

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *