Bygge- og eiendomssjef Gjermund Riise Brekke i BFK Eiendom og Helle Hartz Hagen, prosjektleder i a-krim Skatt sør, signerte samarbeidsavtalen denne uka. (Foto: Buskerud fylkeskommune)

Fylkeskommune til kamp mot arbeidslivskriminalitet

Buskerud fylkeskommune inngår samarbeid med Skatt sør for å forhindre kriminalitet i sine byggeprosjekter.

Tirsdag signerte Buskerud fylkeskommunes eiendomsavdeling (BFK Eiendom) og Skatt sør en samarbeidsavtale for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Starter i det små

Avtalen innebærer felles innsats mot arbeidslivskriminalitet knyttet til et utvalg av fylkeskommunens innkjøp via BFK Eiendom som eies av Buskerud fylkeskommune og ble etablert 1. januar 2014. Eiendomsmassen som forvaltes er på 220 000 kvm.

Men foreløpig er avtalen kun konkretisert til anskaffelser innen renhold, samt rehabilitering og påbygg av Ringerike videregående skole.

Fylkeskommunen skriver at avtalen kan utvides til også å gjelde andre anskaffelser eller konkrete prosjekter.

– Buskerud fylkeskommune viser et godt initiativ i kampen mot svart arbeid og kriminalitet i arbeidslivet, sier Helle Hartz Hagen, prosjektleder i a-krim Skatt sør.

– Offentlige virksomheter har et samfunnsansvar som tilsier at de må gå foran for å fremme et seriøst arbeidsliv, sier Hartz Hagen.

 

Forhindre kriminalitet

Samarbeidsavtalen sier at leverandører som vil inngå kontrakt med eiendomsavdelingen til Buskerud fylkeskommune, må signere en fullmakt som gir fylkeskommunen tilgang til taushetsbelagte opplysninger om skatte- og avgiftsforhold fra Skatt sør.

Det bidrar til å sikre leverandører som betaler skatter og avgifter, og på den måten bidrar til fellesskapet.

– Sosial dumping og svart arbeid er et problem for de som ønsker å drive seriøst, og medfører selvfølgelig manglende skatteinngang til felleskassa vi skal bygge velferdsstaten på, uttaler bygge- og eiendomssjef i fylkeskommunen, Gjermund Riise Brekke.

Samarbeidsavtalen er en del av Skatt sør sitt arbeid med å mobilisere seriøse aktører i byggebransjen.

– Skatt sør er veldig fornøyd med å inngå samarbeidsavtale med eiendomsavdelingen i Buskerud fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering og påbygg på Ringerike videregående skole, sier Helle Hartz Hagen.

– Skatt sør har allerede inngått en tilsvarende samarbeidsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommuner, samt Nye Veier AS. Gjennom disse samarbeidsavtalene har Skatteetaten erfart at tiltakene virker, sier hun.

Samarbeidsavtalen vil også fungere som et nyttig verktøy for Buskerud fylkeskommunes eiendomsavdeling for å få implementert de sentrale elementene i sin egen internkontroll.

Ved å utveksle registeropplysninger får fylkeskommunen blant annet kunnskap om aktøren de handler med, hvem som faktisk utfører jobben og hvem som faktisk mottar betaling for jobben som blir utført.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *