Dette var årets andre aksjon med farlig arbeid i høyden som tema. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Stanset 4 av 10 byggeplasser

150 av de 345 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen.

Nesten 90 av virksomhetene risikerer nå overtredelsesgebyr, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Les også: Statsrådene har forsømt arbeidet mot arbeidsmiljøkriminalitet i mange år

345 tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte i siste halvdel av august til sammen 345 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Dette var årets andre aksjon med farlig arbeid i høyden som tema. Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som ble kontrollert i aksjonene. Målet er å få ned antall fallulykker.

– Samlet for hele landet er dette enda verre tall enn fra aksjonen i mai. Men her kan nok våre erfaringer fra i vår ha medført at vi i enda større grad har prioritert de farligste byggeplassene denne gangen, sier Vollheim.

– Samtidig er det ikke helsvart. I noen områder fant vi få byggeprosjekt med klare brudd på kravene til sikkert arbeid i høyden. Hvorvidt det skyldes tilfeldigheter eller er et resultat av tidligere kontrollvirksomhet og reaksjonsbruk i disse områdene har vi ikke godt nok grunnlag til å uttale oss om. Det er uansett positivt å se byggeprosjekter som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden, sier Vollheim.

Årets aksjoner mot farlig arbeid i høyden er en del av Arbeidstilsynets omfattende innsats i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidstilsynet har de siste tre årene gjennomført mer enn 11.000 tilsyn i bygg- og anlegg, noe som utgjør en femtedeldel av Arbeidstilsynets tilsyn i denne perioden.

– Næringen er risikoutsatt, med mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier Trude Vollheim.

 

Overhengende fare

Under aksjonen hadde Arbeidstilsynet spesielt fokus på fare for fall i forbindelse med arbeid i høyden. Alle stansinger er begrunnet i overhengende fare for liv og helse.

Av de 150 som ble stanset, var det mange som hadde stillas med ulike mangler. Eksempler er manglende eller mangelfulle rekkverk, for stor avstand mellom stillas og vegg slik at det er mulig å falle i mellom.

For dårlige stillasgulv og for dårlig fundamentering eller forankring av stillaset var også typiske funn. I tillegg kan det være mangler ved adkomsten til stillaset eller adkomst mellom etasjene i stillaset. Slike mangler gir fallrisiko. Det er også mye risikofylt bruk av stige, og til dels usikrede stiger, skriver Arbeidstilsynet.

Manglende opplæring og kontroll

Arbeidstilsynet avdekket også en del andre mangler som kan være årsak til de bruddene som gir direkte fallrisiko. Flere manglet opplæring om hvordan stillas skal monteres og hvordan stillas skal brukes. Mangel på opplæring kan gi store konsekvenser.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ta vare på sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at det mest elementære ikke er på plass når det gjelder det å forebygge ulykker. Derfor fortsetter Arbeidstilsynet innsatsen i bygg og anlegg med full styrke framover, både med tilsyn og veiledning og et tett samarbeid med bransjen selv, sier Vollheim.

Typiske funn i aksjonen:

 • Usikret arbeid på tak
 • Mangler på stillas
 • Manglende kollektiv sikring
 • Mangelfull sikring av stillas og stiger.
 • Farlig arbeid på kanter og utsparinger
 • Farlige adkomstveier
 • Manglende opplæring vedrørende bruk av stillas
 • Manglende opplæring ved montering av stillas
 • Manglende merking/skilt/kontrollrapport
 • Manglende rekkverk
 • For dårlig forankring, infesting, fundamentering
 • Manglende HMS-kort

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *