Siden 1998 har Norsk Kulturarv delt ut over 15 millioner til restaurering, skadeforebygging og andre tiltak. (Foto: Norsk Kulturarv)

Nå kan flere ta et tak

Norsk Kulturarvs aksjon «Ta et tak» skal forhindre forfall av våningshus og driftsbygninger over hele landet. I år kan aksjonen dele ut 3 millioner kr i støtte.

Aksjonen deler ut tilskudd til både lag, foreninger og privatpersoner. I år har aksjonen fått 3 millioner fra Stiftelsen – UNI og du kan søke midler frem til 15.oktober i år.

Hva er «Ta et tak»?

Ta et tak aksjonen startet i 1998 og nå i 2017 setter Norsk Kulturarv i gang den 11. aksjonen i rekken. Den viktigste bidragsyteren til aksjonen er Stiftelsen UNI, som i år gir hele 3 millioner kroner til formålet.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet.

Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarvverdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

Disse kan søke

Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte.

Siste aksjon gikk også på at man kunne søke om midler for å foreta el-kontroll.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om årets Ta et tak-aksjon.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *