(Illustrasjonsfoto)

Biler og maskiner gir mest til byggeplassutslipp

Bygg- og anleggsnæringen står bare for 1,2 prosent av landets totale utslipp. Likevel har Omsorgsbygg i Oslo kommune satt i gang et forskningsprosjekt om utslippsfrie byggeplasser.

Det er transport og maskiner som bidrar mest til utslipp fra byggeplasser, ifølge en pressemelding fra SINTEF Byggforsk. Så mye som 95 prosent av utslippene kommer fra biler og maskiner. Det resterende stammer fra oppvarming og uttørking.

Størst utslipp i byggefasen

Utslipp fra driften av et undervisningsbygg tilsvarer de totale utslippene fra oppføringen av bygningen, påpeker The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

– Utslippene fra byggefasen skjer i løpet av ett år, mens utslipp i driftsfasen foregår over 60 år eller mer. Byggefasen representerer altså et stort potensial for å redusere de samlede miljøeffektene over bygningens levetid, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

 

 

– Ved å ta i bruk nye forskningsmetoder knyttet til både transport og andre utslippstunge byggeaktiviteter, kan prosjektet Utslippsfrie byggeplasser bidra med kunnskap for å få på plass en innovativ anskaffelsesprosess, sier Kjendseth Wiik.

Les også: Næringen er med

 

Får regional betydning

Prosjektresultatene vil gi offentlige byggherrer i Oslo-regionen et grunnlag for å formulere krav til utslippsfrie byggeplasser og stimulere til nye, innovative anskaffelsesprosesser. På sikt vil dette bidra til en reduksjon av de totale utslippene fra transport og samferdsel.

Til neste år vil det bli publisert en veileder som skal hjelpe offentlige byggherrer til å stille sterkere krav om utslippsfrie byggeplasser, forteller pressemeldingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *