Kontroll på byggeplass. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Håndverkerne ser det vi ikke ser

- Tips fra de seriøse håndverkerne er veldig viktig for oss, sier Kenneth Tønnessen fra Arbeidstilsynet. Nå skal A-krimsenteret i Kristiansand øke innsatsen på privatmarkedet i Agder.

A-krimsenteret i Kristiansand har nå vært operativt i ett år og erfaringene så langt er svært lovende, sier talsperson for a-krim Agder, Marianne Pedersen i en pressemelding.

Les også: Samlokalisert senter åpnet i Kristiansand

Synlige resultater

Etatene i samarbeidet har fått utrettet mye på kort tid og ønsker å videreutvikle samarbeidet. I 2016 avdekket senteret ni kriminelle nettverk.

– Det første året siden oppstarten har vi brukt mye ressurser på å kartlegge markedet og blinke ut de som ikke driver etter regelverket. Vi tar mange, men det dukker stadig opp aktører som forsøker å omgå regelverket. Derfor fortsetter vi innsatsen med uforminsket styrke, sier Pedersen.

Tips fra håndverkere og andre har bidratt positivt til oppklaringene, sier koordinator Kenneth Tønnessen fra Arbeidstilsynet.  Han bekrefter at samarbeidet med Kristiansand Håndverkerforening er både viktig og godt:

– Vi har hatt veldig god nytte av deres hjelp. Håndverkerne er ute og ser det vi ikke ser, sier Tønnessen til Byggmesteren.

Kenneth Tønnessen i Arbeidstilsynet. (Foto: Privat)

– De gir oss veldig konkrete tips som vi raskt kan handle etter. Her får vi treff hver gang, sier Tønnessen.

annonse

Samarbeid er helt nødvendig

Koordinatoren ved A-krimsenteret er fornøyd med det første årets drift.

– Det har vært spennende! Skal vi få bekjempet de kriminelle i arbeidslivet, så er disse samarbeidsteamene helt nødvendig, sier Tønnessen til Byggmesteren.

– Vi kan bruke alle etatenes midler i fellesskap. Arbeidstilsynet kan stanse farlige arbeider, politiet kan bortvise, kemneren kan ta beslag ute hos oppdragsgiver eller den utførende. Skatteetaten kan raskt begjære konkurs, noe som også er et effektivt virkemiddel, sier Kenneth Tønnessen.

Tar grep om privatmarkedet

A-krimsenteret varsler nå at de i økende grad kommer til å rette aksjonene mot useriøse byggefirmaer i privatmarkedet.

– Det er mye grums i privatmarkedet. Det sier ikke bare noe om omfanget av arbeidslivskriminalitet, men at noen av oss som privatpersoner faktisk inviterer kriminelle til å utføre arbeid for oss, både med fullt overlegg og uten å være klar over det. Alle gode krefter må samles, og alle kan bidra til å bekjempe denne typen kriminalitet mot fellesskapet, sier Marianne Pedersen.

Totalt gjennomførte a-krim Agder 6 større aksjoner i 2016, og i alt 319 bedrifter og virksomheter ble kontrollert. A-krimsenteret har avdekket sosial dumping, skatte- og avgiftsunndragelser, dokumentforfalskning, trygdesvindel og utnytting av arbeidstakere. To personer er utvist for brudd på utlendingsloven.

– Der man finner brudd på én etats regelverk finner man ofte brudd på andres. For eksempel hadde vi en sak der en virksomhet unndro både skatt og avgift. I tillegg utnyttet de arbeidstakere og opererte med tredoble timelister for å skjule det for myndigheter og entreprenører. Vi har også registrert at norske arbeidstakere blir sagt opp til fordel for utenlandske arbeidstakere som blir ansatt med minstelønn, forteller Pedersen.

 

Resultater a-krim Agder 2016:

  • 8 personer anmeldt for a-krim
  • 9 nettverk kartlagt
  • 693 personer kontrollert
  • 319 foretak kontrollert
  • 10 aktører er satt ut av stand til å fortsette virksomheten.
  • 3,6 millioner kroner avdekket i skatte- og avgiftsunndragelser
  • 502 HMS-kort kontrollert

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen